Kako su troškovi sa četiri narasli na 16 miliona evra?

Bivši ministar za infrastrukturu o troškovima popravke starog mosta kod Beške. (Tanjug, 28. 5. 2012. godine)
„Radovi na rekonstrukciji ‘starog mosta’ preko Dunava kod Beške, koštaće između četiri i pet miliona evra.“

Osim što je promašio datum završetka rekonstrukcije „starog mosta“ kod Beške, Milutin Mrkonjić je drastično umanjio cenu tih radova. Naime, on je u maju 2012. rekao da će taj posao koštati četiri do pet miliona evra, što je preračunato u dinare po tadašnjem kursu bilo između 465 i 581 miliona dinara. Prema podacima koje je Istinomer tražio od preduzeća „Putevi Srbije“ rekonstrukcija starog beščanskog mosta iznosi daleko više.

Kada se 1,8 milijardi dinara preračuna u evre dobija se da rekonstrukcija mosta staje blizu 16 miliona evra, što je tri, odnosno četiri puta veća suma nego što je ministar saopštio.

Istinomer zato konstatuje da je Milutin Mrkonjić izrekao neistinu.