Jednake penzije s obe strane Drine

Potpredsednik Vlade o rešenju problema mešovitih penzija Bosna-Srbija. (Blic, 6. 6. 2010. godine)
„Ugovor sa Bosnom i Hercegovinom, zahvaljujući kome penzioneri koji su primali mešovite srpsko-bosanske penzije neće morati da vraćaju višak sredstava koji su dobili po ranije donetim propisima, biće potpisan 10. juna 2010.“

Penzioneri koji su tokom radnog veka radili u dve bivše jugoslovenske republike, Bosni i Hercegovini i Srbiji, a koji su penzionisani u periodu od marta 1992. do kraja 2003. godine, primali su penzije umanjene za trećinu. Iznos im je redukovan od 2009. godine kada je počeo da se primenjuje sporazum o međudržavnom osiguranju, pa pošto su penzije u BiH manje nego u Srbiji, ovdašnji PIO fond je ranije obračunao veći iznos za isplatu po osnovu radnog staža ostvarenog u Bosni. Da bi nadoknadio tu razliku PIO Fond Srbije je umanjio iznos na čeku penzionera.

Da će država ispraviti nepravdu učinjenu penzionerima najavio je, nešto pre Krkobabića, i direktor Zavoda za socijalno osiguranje Srbije, Zoran Panović.

„Očekujem da resorni ministri Srbije i BiH u junu potpišu izmene administrativnog sporazuma o socijalnom osiguranju, kako bi već od jula bile obustavljena umanjenja penzija.“

Beta, 26. 5. 2010. godine

Sporazum je potpisan u najavljenom terminu, a stupio je na snagu prvog jula, pa će 15 hiljada penzionera sa srpsko-bosanskim radnim stažom sada primati pun iznos penzija.

„Potpisivanjem ovog dokumenta ispravljena je tehnička greška koja je ranijim ugovorom bila predviđena. Od danas, penzije koje su ostvarene na osnovu mešovitog staža u BiH i Srbiji neće više biti umanjene. To je veliko dostignuće, jer je veliki broj penzionera i na jednoj i na drugoj strani bio značajno oštećen.“

Mondo, 11. 6. 2010. godine

Slične sporazume čekaju penzioneri koji su deo staža ostvarili u Hrvatskoj i u Sloveniji.

Istinomer obećanje vicepremijera Krkobabića ocenjuje kao ispunjeno.