Javna rasprava o opštinama

Gradonačelnik Novog Sada o formiranju gradskih opština. (24 sata, 28. 1. 2013. godine)
“U javnoj raspravi koja će uslediti tokom proleća (2013.) raspraviće se o tome da li će biti aktivirane postojeće opštine ili ćemo napraviti drugačiju podelu grada i imati opštine, kao što ima, na primer, Niš. ”

Prema Statutu grada, Novi Sad ima dve opštine, Petrovaradin i Novi Sad, s tim što je Petrovaradin opština samo na papiru bez pravih ingerencija, ovlašćenja i organa upravljanja. Upravo zbog toga, inicijativa o formiranju gradskih opština nije nova, ali nijedna vlast se još nije pozabavila pitanjem decentralizacije grada. Vučević je naglasio, da ovo pitanje neće biti brzo rešeno, da je reč o dugom procesu, da će javna rasprava potrajati bar godinu dana i da očekuje potpunu saglasnot oko formiranja opština u Novom Sadu.
Međutim, proleće je prošlo, a javna rasprava nije započeta, pa prvi čovek Novog Sada dobija ocenu “neispunjeno”.