Izvolite, ostavite zadužbinu

Ministar kulture o donošenju Zakona o zadužbinama i fondacijama. (Večernje novosti, 26. 7. 2009. godine)
„Tu oblast (zadužbinarstvo) uskoro bi trebalo da reguliše Zakon o zadužbinama, koji čeka na usvajanje.“

Donošenje Zakona o zadužbinama i fondacijama važno je zbog stvaranja pravnog okvira koji bi trebalo da olakša i podstakne razvoj zadužbinarstva. Sa druge strane, zakon će urediti da upravljanje i poslovanje zadužbinama bude transparentno.

No, i pored najave ministra na skoro usvajanje, Vlada je Zakon usvojila godinu dana kasnije, tačnije početkom jula 2010.

„Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici, na predlog Ministarstva kulture, Predlog zakona o zadužbinama i fondacijama.“

Sajt ministarstva kulture, 1. 7. 2010. godine

Predlog zakona o zadužbinama našao se pred poslanicima početkom novembra, a konačno je usvojen 23. novembra 2010.

Budući da ministar nije precizno oročio do kada bi zakon trebalo da bude donet, kao i da se ne radi o aktu koji od presudne važnosti za građane, Istinomer njegovo obećanje ocenjuje kao „skoro ispunjeno“.