Izgradićemo grad na Savi

Gradonačelnik Šapca o projektu „Šabac – grad na Savi“. (Danas, 24. 7. 2008. godine)
„U martu ove (2008.) godine usvojili smo strateški dokument za širenje grada na Savu, tako da će tamo biti izgrađeno atraktivno naselje, sa svim potrebnim sadržajima, a kod plaže Stari grad izgradićemo zatvoreni i otvoreni bazen koji veoma nedostaju gradu.“

Bilo je potrebno više od tri godine da bi potpuno novo naselje za 4.000 ljudi sa svim pratećim institicijama (osnovnom školom, vrtićem, toplanom, tržnim centrom, poslovnim i stambenim prostorom) zaživelo…u 3D animaciji.

U stvarnosti, ništa nije urađeno osim što je usvojen plan detaljne regulacije kojim je omogućeno da grad izađe na reku.

„Neispunjeno“ za gradonačelnika Šapca.