Ispunili smo sve ekonomske kriterijume MMF-a, SB i Evropske komisije

Premijer o oceni ekonomskih rezultata Vlade Srbije. (Otvoreni parlament, 9. 8. 2016. godine)
„Ispunili smo sve kriterijume po pitanju ekonomije i MMF-a i Svetske banke i Evropske komisije. Nijednu primedbu, u pojedinim oblastima smo imali primedbe, ali u ovoj oblasti, ključnoj oblasti za životni standard građana, nismo imali gotovo bukvalno ni jednu jedinu primedbu u poslu koji smo obavljali.“
Međunarodne institucije nemaju nijednu primedbu na Srbiju što se tiče ekonomije, rekao je premijer Vučić  tokom predstavljanja ekspozea u Skupštini Srbije. Evropska komisija, MMF i Svetska banka zaista hvale napore srpskih vlasti u prethodne dve godine i ističu postignute rezultate u fiskalnoj konsolidaciji. Nije međutim tačno da nam ništa ne zameraju.
    
Ako pogledamo Izveštaj o napretku Srbije za 2015. godinu, Evropska komisija ocenjuje da je u pogledu ekonomskih kriterijuma, Srbija umereno pripremljena kad je reč o razvoju funkcionalne tržišne privrede. Navodi se da je ostvaren dobar napredak po pitanju budžetskog deficita, kao i da je potrebno  očuvati pozitivan zamah u daljem sprovođenju strukturnih reformi.
*
Izveštaj o napretku Srbije za 2015. godinu / PrintScreen

EK ocenjuje i da je Srbija umereno pripremljena u pogledu sposobnosti da se nosi sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama u okviru Unije. Sistem obrazovanja je i dalje neefikasan, fizička infrastruktura je nedovoljno razvijena, a neformalni sektor i državna pomoć su od suštinskog značaja.
 
Slične ocene Evropska komisija iznosi u prolećnoj ekonomskoj prognozi za Srbiju. U ovoj kratkoj analizi takođe se govori pozitivno o rastu BDP-a, jačanju investicija i izvozu, ali se govori eksplicitno i o rizicima za javne finansije kao što su odlaganje reformi javnih preduzeća i javne administracije.
 
Kad je reč o Svetskoj banci, poslednji izveštaj za Srbiju iz aprila 2016. pisan je u vidno optimističnom tonu kad je reč o perspektivama domaće privrede. Zaista se hvale, kako to premijer često navodi, dosadašnji uspesi vlade, ali se ipak ukazuje i na slabe tačke u socijalnoj zaštiti, poslovnom okruženju ili tržištu rada. Svetska banka kaže da socijalna pomoć ne stiže do svih siromašnih porodica. Kad je reč o poslovnom okruženju, navodi se da je privatni sektor nerazvijen i nekonkurentan, kao i da birokratija i preterana regulacija utiču na investitore, odnosno da nije reč samo o njihovom utisku.
 
I MMF se nakon poslednje posete Srbiji 21. juna 2016. godine, zahvaljuje premijeru na konstruktivnom razgovoru i saradnji. Ova međunarodna institucija takođe govori o dobrim rezultatima postignutim tokom sprovođenja ekonomskog programa u prethodnom periodu. U isto vreme, ukazuje se na izazove koji stoje na putu održivog fiskalnog napretka. MMF ocenjuje da je potrebna odlučnija reforma državnih preduzeća, uključujući velika postrojenja i rudnike. Prema oceni MMF-a, tokom godina su neuspeli pokušaji restrukturiranja neefikasnih državnih preduzeća postali glavna prepreka rastu privatnog sektora, i doveli su do stalnog prebacivanja obaveza ovih kompanija na javni dug. Ocenjuje se da odlučnije restrukturiranje velikih preduzeća, uključujući EPS, RTB Bor i Resavice, treba da pruži opipljivije koristi. Stručnjaci MMF-a smatraju da se radna mesta u tim preduzećima mogu sačuvati na održiv način samo restrukturiranjem, bez oslanjanja na finansijsku pomoć poreskih obveznika. 
 
*
Saopštenje misije MMF-a / PrintScreen

U poređenju sa prethodnim godinama, jasno je da su izveštaji međunarodnih institucija pisani u drugačijem tonu: više je optimizma, uvažavanja dosadašnjih rezultata i pohvala na račun prvog čoveka vlade Srbije. Ipak, iz prethodno navedenog vidi se da MMF, Evropska komisija i Svetska banka ukazuju na konkretne izazove i obaveze za Vladu Srbije. Drugim rečima, mnogo toga je urađeno, ali ima još mnogo toga što nas čeka i što je trebalo da bude urađeno. Zato premijeru Vučiću ocena neistina.