Iseljenje groblja je nacionalni interes

Ministar rudarstva o preseljenju lazarevačkog naselja i groblja do kraja 2010. (Pregled, 30. 8. 2010. godine)
„Do kraja (2010.) godine trebalo bi da se reši problem preseljenja naselja Vreoci radi eksploatacije uglja.“

Procenjuje se da se u kopovima na teritoriji naselja Vreoci (opština Lazarevac), na kojoj živi oko 3.300 stanovnika, nalaze rezerve od oko 600 miliona tona uglja. Premeštanje seoskog groblja sa oko 5.000 grobova prva je etapa preseljenja Vreoca zbog širenja kopova „Kolubare“. Ministar rudarstva i energetike najavio je letos da će se problemi sa preseljenjem tog naselja rešiti do kraja godine.

„Mislim da su se stvorili uslovi da ove godine napravimo napredak po tom pitanju jer ukoliko to ne bi uradili elektroenergetski bilans u zemlji bio bi ozbiljno narušen. Nemamo izbora, reč je o najvišem državnom i nacionalnom interesu da ovo pitanje do kraja godine uspešno završimo. Realizacija projekta Vreoci kasni više od dve godine, a Ministarstvo je zajedno sa rudarskim basenom Kolubara utvrdilo dinamiku za rešavanje tog problema.“

Pregled, 30. 8. 2010. godine

Međutim, Vreočani ne dele ministrov stav. Oštro se protive odluci o preseljenju groblja i traže da se država prvo pobrine za žive, pa onda za mrtve. Zato je, u međuvremenu, nekoliko nevladinih organizacija iz tog sela počelo da organizuje dežurstva na groblju.

„Tako će biti sve dok i poslednji od 2.100 vlasnika nepokretnosti u Vreocima ne bude isplaćen za imovinu koju treba eksproprisati za potrebe širenja ugljenokopa Kolubare, a novac je do sada dobilo tri stotine domaćinstava. Vreoci se prostiru na četrnaest kvadratnih kilometara, ugalj može da se kopa tamo gde su okončani poslovi eksproprijacije nepokretnosti. Groblje ima poseban status i ono po važećim propisima ne može da se preseljava pre 2019. godine.“

predsednik Saveta Mesne zajednice Vreoci Dragan Popović, Pregled, 13. 8. 2010. godine

Narednih meseci i meštani i Ministarstvo su ostali na svojim pozicijama, da bi početkom decembra Vreočani sprečili radnike komunalnog preduzeća ‘Kolubara’ da počnu pripremne radove za iseljenje mesnog groblja.

„Nećemo da dozvolimo kršenje zakona. Vlasti mrtve mogu da počnu da sele tek kada vide šta će da rade sa nama živima, jer treba da nas isplate i omoguće nam da započnemo novi život u nekom drugom mestu.“

Blic , 2. 12. 2010. godine

Budući da se rešenje problema u Vreocima još ne nazire, a da je prošao rok koji je naveo ministar Škundrić, Istinomer njegovu izjavu ocenjuje kao neispunjeno obećanje.

Izmeštanje groblja u Vreocima počelo je polovinom 2011. godine.

„Planirano je da dnevno bude premeštano 20 do 30 grobnih mesta na novo groblje u Šopićima, u blizini Lazarevca.“

pomoćnik ministra za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje Zoran Teodorović, RTS, 4. 6. 2011. godine