Imamo najniži PDV u regionu

Premijer Srbije Aleksandar Vučić o visini PDV-a. (TV Pink, 29.5.2016. godine)
“Držimo najnižu stopu PDV-a u celom regionu. Hrvatska i Mađarska imaju 25 i 27 odsto. Sve to radimo da bismo privlačili investitore. Hajde samo da prekinemo da kukamo, pošto nam gore neće biti. Biće nam samo bolje.”
Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić se makar tri puta u poslednjih godinu dana hvalio kako Srbija ima najniži PDV u regionu, što smo već ocenjivali kao neistinu

Isto to je ponovio i tokom poslednjeg gostovanja na televiziji Pink pre nekoliko dana. Tada je rekao da Hrvatska i Mađarska imaju PDV od 25 i 27 odsto, što jeste istina. Međutim, premijer je preskočio da iznese podatke za zemlje regiona koje imaju isti ili niži PDV od Srbije, a takvih je nekoliko.     
 
Kao što se vidi na sledećem grafikonu, u Albaniji i Bugarskoj PDV je, takođe, 20 odsto, dok je u čak tri zemlje PDV niži.

Budući da premijer Vučić više puta ponavlja podatke koji nisu tačni i da slučajno ili namerno selektivno iznosi podatke, njegova izjava da Srbija ima najniži PDV u regionu dobija ocenu “kratke noge”.