Hidrocentrala na Limu

Ministar energetike o izgradnji hidrocentrale Bistrica. (RTS, 15. 10. 2010. godine)
„Uskoro će biti doneta odluka o izgradnji reverzibilne hidrocentrale Bistrica, u opštini Nova Varoš.“

U vreme dok je još bio na mestu ministra energetike Škundrić je najavio kako se on lično zalaže da se izgradi reverzibilna hidrocentrala Bistrica.

„Pokrenuo sam inicijativu kod rukovodstva Elektroprivrede, a ukoliko odluku ne donese EPS, onda ću odluku doneti ja kao ministar, da se pristupi svim potrebnim radnjama za iskorišćenje najplemenitijeg hidropotencijala kojim mi raspolažemo – da se pristupi izgradnji reverzibilne hidrocentrale Bistrica – rekao je Škundrić.“

Tanjug, 16. 10. 2010. godine

Nova informacija o gradnji hidrocentrale u opštini Nova Varoš stigla je u maju.

„Rezultat preispitivanja stare projektne dokumentacije za gradnju reverzibilne hidroelektrane ‘Bistrica’ na Limu trebalo bi da bude poznat u tokom ovog meseca, izjavio je direktor ‘Drinsko-limskih hidroelektrana’ Mijodrag Čitaković. On je najavio da će sa rezultatima analize, koja je poredila staru dokumentaciju sa današnjim podacima na terenu, tokom maja biti upoznati i poslovodstvo EPS-a i nadležni državni organi.“

Pregled, 10. 5. 2011. godine

Škundrićeva ideja, međutim, nije naišla na odobravanje u lokalnoj zajednici, pa je tako formiran Koordinacioni odbor za zaštitu i očuvanje Lima, koji se protivi izgradnji bilo kakvih brana na Limu. On je u junu čak najavio i da će tužiti bivšeg ministra, a problem je stigao i do šefa misije OEBS-a u Srbiji.

„Prema rečima Amela Kurbegovića, PR za odnose s javnošću Koordinacionog odbora za zaštitu i očuvanje Lima, Tomas Mor je rekao da mu je sasvim jasno postojanje nezadovoljstva i zabrinutosti građana ovog područja i najavio pomoć misije OEBS u rešavanju prisutnih problema. Zvaničnici OEBS su se složili, rečeno je nakon sastanka u Prijepolju, da se u vezi ovog pitanja moraju preduzimati konkretni koraci i u što kraćem roku stvoriti uslovi za iznalaženje konkretnih rešenja i izlaska iz nastale situacije.

– S obzirom da se radi o veoma štetnim projektima koji su u svetu nedopustivi, za koje ne postoje valjani i opravdani osnovi kao i da se njihovom realizacijom ugrožavaju kulturno – istorijska dobra, aktivna muslimanska groblja, ekološka održivost i ravnoteža, kao i pitanje opstanka stanovništva na vekovnim ognjištima, predstavnik misije OEBS je izrazio želju da obiđe mapirane lokacije na kojima se planira izgradnja brana na Limu, muslimansko groblje u selu Gračanica i druga vitalna dobra, pa je nakon sastanka u Prijepolju upriličena poseta nekim lokacijama.“

Danas, 24. 6. 2011. godine

S obzirom da su preduzeti prvi koraci ka izgradnji hidrocentrale, a kako još nema jasnih pokazatelja da će se možda stati sa daljim radovima, Istinomer izjavu Petra Škundrića ocenjuje sa „radi se na tome“.