Haški osuđenici u srpskim zatvorima

Ministarka pravde o sporazumu sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu na osnovu kojeg bi osuđenici služili kazne u Srbiji. (Tanjug, 21. 10. 2010. godine)
„Ministarstvo pravde intenzivno razmatra mogućnost da sa MKS potpiše Sporazum o preuzimanju osuđenih lica.“

Sporazum su krajem januara potpisali ministarka Malović i predsednik stalnog Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u Hagu Sang-Hjun Song, a Srbija je time postala prva država jugoistočne Evrope koja zaključuje takav sporazum.

„Iako će Srbija formalno moći da prihvati zatvorenika bilo koje države koja je potpisala Statut ovog stalnog suda, njeni državljani osuđeni u privremenom Haškom tribunalu neće moći da izdržavaju kazne ovde.

– Stav Haškog tribunala je da to nije moguće zato što nijedna od zemalja bivše Jugoslavije nije mogla da potpiše sporazum o tome – objašnjava Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom.“

Večernje novosti, 20. 1. 2011. godine

Takav sporazum omogućava da osuđeni pred stalnim Međunarodnim krivičnim sudom izdržavaju kaznu u Srbiji. Kakav je interes naše zemlje da učestvuje u tako nečemu? Srbija je jedan od osnivača MKS i država koja je među prvih 60 članica potvrdila njegov Statut. Namera je da se potpisivanjem Sporazuma o preuzimanju osuđenih lica potvrdi opredeljenost Srbije da počinioci ratnih zločina moraju biti kažnjeni bez obzira na mesto gde su zločine počinili.

Istinomer konstatuje da je obećanje ministarke Malović ispunjeno.