Halabuka je (ne)opravdana

Ministar zdravlja o Pravilniku o dopunskom radu lekara. (Politika, 11. 12. 2008. godine)
„Nema govora ni o kakvom povlačenju odredbe (o dopunskom radu lekara), jer ne možete da povlačite i ubacujete u zakon ono što vam se sviđa ili ne sviđa.“

Stupanje na snagu Pravilnika o dopunskom radu lekara, krajem 2008. godine, propratila su negodovanja zdravstvenih radnika, udruženja i sindikata. Propisima je predviđeno uvođenje dopunskog rada u državnim zdravstvenim ustanovama i oštre sankcije za lekare koji budu nedozvoljeno radili u privatnim ordinacijama. Ministar Milosavljević je, međutim, žustro reagovao na kritike iz struke i zahteve da se Pravilnik ukine.

„Zakon je donet i počeo je da važi… Mene uopšte ne čudi ovolika halabuka, jer je ona instrumentalizovana od grupe privatnih poslodavaca i vlasnika privatnih ordinacija, koji jedini zbog ovakvog rešenja imaju smanjenje profita.“

Politika, 11. 12. 2008. godine  

Ministar Milosavljević je objasnio da će primenom Pravilnika pacijentima biti dostupno više usluga i da će biti rešen problem nezaposlenih lekara. Ali, nedavno on je priznao da primena Pravilnika nije dala očekivane rezultate i najavio izmene zakona.

„Pažljivo smo analizirali efekte dopunskog rada i predložićemo na jesen da se zakon promeni na način da se izjednače uslovi za dopunski rad za sve zdravstvene radnike bez obzira na to da li nose uniformu ili ne, da li rade u prosveti ili ne. Dosad su vojni lekari i civilni doktori sa zvanjem nastavnika bili u boljem položaju od ostalih, ali tako organizovan dopunski rad nije doneo rezultate koje smo očekivali, pre svega u oslobađanju radnih mesta za mlade.“

Večernje novosti, 8. 9. 2010. godine  

Sutradan, 9.septembra, Vlada Srbije je po hitnom postupku izmenila zakonske odredbe koje uređuju ovu oblast. Svi lekari će, kako je objasnio ministar Milosavljević, opet moći da organizuju dopunski rad u matičnim ustanovama i privatnim ordinacijama.

„Ko radi taj i greši. Važna je spremnost na ispravku na pravi način. Međutim, zakon je kreirao nejednakost između doktora. Oko 400 ljudi moralo je da podeli radno vreme da bi mogli da rade kod privatnika. U međuvremenu, direktori ustanova nisu bili dovoljno agilni, vešti i motivisani da na bolji način dopunski rad obezbede unutar državnih ustanova. Zbog toga trpe profesionalci.“ 

Blic, 16. 9. 2010. godine  

Iako je za pohvalu spremnost ministra zdravlja da promeni zakon koji se pokazao nedovoljno efikasnim, ipak, zbog toga što je na početku primene odredbe kategorično odbijao da uvaži sugestije struke, Istinomer njegovu izjavu ocenjuje kao nedoslednu.