Gotov Koridor do novih izbora!

Potpredsednik Vlade o izgradnji Koridora 10. (Danas, 9. 8. 2008. godine)
„Prioritet nove vlade će biti Koridor 10, tako da će do kraja mandata ove vlade biti završena oba njegova kraka, prema Bugarskoj i prema Makedoniji.“

U prvim danima nove vlasti potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić je sa optimizmom govorio o završetku velikog infrastrukturnog projekta Koridor 10. On je tada garantovao da će do kraja mandata Vlade biti završeni potezi prema Bugarskoj i prema Makedoniji.

Međutim, nakon tri i po godine Koridor 10 je još daleko od završetka, a i najveći optimisti u Vladi Srbije očekuju da će do novih izbora biti kompletno završen samo severni deo od Beograda do Horgoša. Što se, pak, tiče južnog i istočnog kraka na njima postoje deonice na kojima radovi nisu ni počeli.

Zbog toga izjavu Božidara Đelića ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.