Galenika puca od zdravlja!

Direktor Galenike o poslovanju tog preduzeća. (Danas, 16. 3. 2011. godine)
„Galenika nema problema.“

Račun fabrike lekova „Galenika“ u više navrata je blokiran u toku 2011. godine. I pored toga direktor kompanije, Nenad Ognjenović, tvrdio je polovinom marta da nema problema u proizvodnji.

„Račun je u blokadi zbog toga što mali kupci nisu izmirili svoje obaveze prema nama, ali to nije uticalo na proizvodnju, nismo bili deficitarni, porezi su plaćeni, a plate su stizale na vreme.“

Danas, 16. 3. 2011. godine

Pošto su problemi nastavili da se gomilaju poslovanje „Galenike“ počelo je da proverava i Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal. Račun fabrike ponovo je blokiran u junu, a ministar zdravlja Zoran Stanković upozorio je da bi čak moglo da dođe i do obustavljanja proizvodnje. Da bi spasila „Galeniku“ od totalne propasti Vlada je, u roku od sedam dana, dala kompaniji garancije za kredit kako bi blokada računa bila prekinuta i smenila veći deo rukovodstva zbog lošeg poslovanja u protekle tri godine.

„Tom kompanijom je do sada loše upravljano, jer je od firme koja je pre tri godine imala dobit došla u situaciju da u 2010. ima gubitak od 14 miliona evra. Dat je nalog novom predsedniku Upravnog odbora da sprovede racionalizaciju i smanjenje troškova poslovanja, novo poslovodstvo će Vladi podnositi izveštaj svaka tri meseca.“

ministar ekonomije Nebojša Ćirić, B92, 23. 6. 2011. godine

S obzirom da je „Galenika“ bila u ozbiljnim problemima već u momentu kada je njen direktor to negirao, kao i da je nakon toga poslovanje fabrike lekova dovedeno u pitanje, Istinomer izjavu Ognjenovića ocenjuje kao „neistinitu“.

„Galenika“ od 2008-2011. godine

U protekle tri godine, “Galenika” je primila još 729 radnika, a fond za plate povećan je sa 23 miliona evra 2008. godine, na 35 miliona koliko je izdvajano 2010. godine. Fabrika je 2008. godinu završila sa profitom od 6,5 miliona evra, a 2010. godinu sa gubitkom od 14 miliona evra. Udeo „Galenike“ na tržištu pa je u protekle tri godine sa 40 na manje od deset odsto. Trenutni dug “Galenike” procenjuje se na 120 miliona evra.