Funkcioneri, spavajte (ne)mirno

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije o sankcijama za netačne podatke o imovini funkcionera. (RTS, 09. 12. 2009. godine)
„Agencija za borbu protiv korupcije proveravaće tačnost izveštaja o imovini koje podnose funkcioneri, a onima koji dostave lažne podatke preti kazna zatvora od šest meseci do pet godina.“

Kada je to izjavila Markovićeva je još dodala da će se „podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini i računima proveravati sa službama katastra, poreskim upravama, bankama i svima koji vode evidencije od važnosti za utvrđivanje relevantnosti podataka.“ (RTS, 09. 12. 2009. godine)

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, međutim, nije precizirala, kada bi provera podataka trebalo da bude završena.

„Pored godišnjeg plana provere imamo pravo po službenoj dužnosti da proveravamo podatke iz izveštaja kao i po prijavama građana…Provera izveštaja interna je procedura Agencije koja u kontaktu sa funkcionerima otklanja eventualne nesaglasnosti i to automatski ne znači pokretanje postupka protiv funkcionera čiji se izveštaj proverava, nego nastojanje da budu utvrđeni potpuno tačni podaci…Postupak se pokreće samo onda kada se utvrdi da su nesaglasnosti takve da ne mogu da se otklone u saradnji sa funkcionerom i da je reč o prikrivanju imovine ili o lažnim podacima i u onim slučajevima kada utvrdimo da postoji svesna namera da se izigra obaveza iz zakona, onda je to postupak za krivičnu odgovornost.“

Beta, 01. 02. 2010. godine

Kada je Agencija juna 2010. objavila izveštaje o imovini i prihodima 700 funkcionera, u javnosti su se pojavile sumnje da li su funkcioneri prijavili baš sve što poseduju. Međutim, iako Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđa sankcionisanje za iznošenje netačnih podataka, funkcioneri koji su to eventualno uradili, možda i ne moraju mnogo da brinu.

„Reč je o procesu koji će kontinuirano trajati praktično do kraja mandata aktuelnih funkcionera. Pri tome, svaku pojedinačnu prijavu neće biti moguće proveriti.“

Politika, 12. 06. 2010. godine

„Imovinske karte će se, na osnovu godišnjih planova agencije, proveravati po grupacijama funkcionera…Polazi se od kriterijuma rizika, odnosno od onih funkcija koje imaju najveći rizik kad je u pitanju mogućnost korupcije, i gde su ti slučajevi najteži. Prvo ćemo proveravati predstavnike izvršne vlasti, članove vlade, pa potom gradonačelnike, predsednike opština, poslanike, pa posle direktore javnih preduzeća. Naravno, to neće ići brzo, to je proces.“

predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić, Politika, 12. 06. 2010. godine

Očekivanja građana Srbije bila su veća i konkretnija, ali, sudeći prema najavama iz Agencije, provera podataka će potrajati. Istinomeru zato ne preostaje ništa drugo osim da izjavu Zorane Marković oceni kao „radi se na tome“.