Finansiraćemo Fondaciju Zoran Đinđić iz budžeta

Premijer Vučić o državnom finansiranju fondacije (Kurir, 12. 9. 2016. godine)
“U budžet za sledeću godinu ćemo da ubacimo finansiranje Fondacije Zorana Đinđića. To je prvi put da to bude stalna kategorija u budžetu. Nije malo! Razgovarao sam i s Ružicom Đinđić. Mislim da je to važno, jer je to deo srpske istorije. Ne morate da delite s nekim viđenja, to su stvari koje su vaša obaveza kao državnika da uradite.”
Za finansiranje Fondacije dr Zoran Đinđić iz budžeta Srbije biće izdvojeno 10 miliona dinara, predviđeno je nedavno usvojenim zakonom o budžetu za 2017. godinu. Time je premijer Aleksandar Vučić ispunio obećanje da će država pomoći rad fondacije čiji je cilj promovisanje ideja i vrednosti za koje se zalagao ubijeni premijer Đinđić.
*
Dotacija za fondaciju iz budžeta za 2017. godinu / PrintScreen

Nivo budžetske dotacije na koji može da računa uprava Fondacije jednak je prihodima fondacije u poslednje dve godine. Međutim, ako se detaljnije pogledaju finasijski izveštaji evidentno je da su prihodi ranijih godina bili daleko viši, te da su se i više nego prepolovili – sa 14 miliona dinara u 2012. i 2013. godini, na 4,5 miliona dinara koliko je fondacija prihodovala 2015. godine. Glavni razlog je osipanje korporativnih i međunarodnih donatora. (Viditi tabelu)

 

Inače, kako je najavio gradski menadžer Goran Vesić, Fondacija može da očekuje i finansijsku pomoć Grada Beograda. Vesić je, samo dva dana nakon premijerovog obećanja o budžetskoj podršci, rekao da je iz prestoničke kase izdvojeno tri miliona dinara za 2016. godinu. 
 
“Grad će za rad fondacije u 2016. odvojiti tri miliona dinara, a nastavićemo sa finansiranjem i u narednim godinama” obelodanio je gradski menadžer Goran Vesić. (Beoinfo, 14. 9. 2016. godine).
 
Vesić, međutim, nije  govorio istinu, jer je Istinomer od službe za informisanje Grada dobio informaciju da Grad od 2004. do danas (na dan 22. decembar 2016.)  nije davao dotacije fondaciji, a o planiranim sredstvima za 2017. Sekretarijat za finansije ne može trenutno da daje informacije.
 
“Sektor za računovodstvene usluge i kontrolu izdataka budžetskih korisnika, a uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju Grada Beograda u periodu od 2004. do danas, utvrdio je da nisu evidentirane dotacije „Fondaciji Dr Zoran Đinđić“. Nacrt odluke o budžetu grada Beograda za 2017. godinu je u proceduri usvajanja od strane nadležnog organa, te Sekretarijat za finansije ne može davati podatke o planiranim sredstvima budžeta za 2017. godinu do njegovog usvajanja“, navodi se u odgovoru infoslužbe Grada Beograda.
 
Ono što nije sporno jeste da je Grad oformio odbor za podizanje spomenika Zoranu Đinđiću, koji bi, nakon organizovanja međunarodnog konkursa za rešenje spomenika, trebalo najkasnije do februara 2017. da odluči kako će spomenik izgledati.  Spomenik  bi, prema predlogu premijera Vučića trebalo da bude podignut na Studentskom trgu 12. marta 2018. godine, na 15. godišnjicu Đinđićevog ubistva.
 
Dragan Golubović, vanredni profesor na univerzitetu “Educons” koji je i pisao aktuelni zakon o zadužbinama i fondacijama, eksplicitno kaže za Istinomer da ne podržava ideju da se političke fondacije čiji je osnivač stranka, finansiraju iz budžeta, jer bi se, na osnovu dosadašnje prakse, to pretvorilo u zloupotrebu i isisavanje para iz državne kase. Izuzetak je, međutim, fondacija Zoran Đinđić čiji osnivač nije stranka, a ubijeni premijer bukvalno je dao sve što je mogao za zemlju, ističe Golubović precizirajući da zbog toga ima razumevanja za državnu podršku ovoj fondaciji. [quote] [quote_title][/quote_title] [quote_content]“Protiv sam da sistemsko rešenje bude da se političke fondacije finansiraju iz budžeta imajući na umu da ne postoje elementarni insitucionalni preduslovi za transparentu kontrolu i dodelu novca. Za razliku od Nemačke koja ih finansira iz saveznog budžeta, mi nemamo tu vrstu institucija da bismo mogli da dozvolimo sebi to rešenje”, objašnjava on.[/quote_content] [/quote] Fondacija dr Zoran Đinđić osnovana je 15. decembra 2003. godine, nakon ubistva premijera Đinđića. U osnivanju fondacije učestvovali su njegovi najbliži saradnici i prijatelji. Upravitelj Fondacije je Ružica Đinđić. Najpoznatiji programi fondacije jesu Program stipendija nemačke privrede  koje obezbeđuju mladim ljudima stručno usavršavanje u najpoznatijim nemačkim kompanijama; uz podršku Austrije Fondacija je 2007. godine započela projekat Iskusiti Evropu – mladi srpski profesionalci u Austriji, ali je program prekinut 2011. godine zbog nedostatka novca; u saradnji sa Srpsko-italijanskim poslovnim savetom 2012. je pokrenut program Mladi stručnjaci u Italiji. Fondacija je nestranačka i nepolitička organizacija.