Evo Zakona, evo Agencije – rat korupciji

Predsednik G17 plus u predizbornoj kampanji najavljuje donošenje antikorupcijskih zakona.(Tanjug, 29.04.2008.)
„Mi ćemo na prvoj sednici Narodne skupštine doneti set antikorupcijskih zakona po evropskim standardima, a najvažniji zakon koji ćemo doneti kaže da će svaki političar koji je na funkciji na republičkom nivou i ostalim gradovima na lokalnom nivou, morati narodu da objavi svu svoju imovinu koju ima na početku i na kraju mandata.“

Na jednom od prvih redovnih zasedanja te jeseni, tačnije 23. oktobra 2008. godine, Skupština Srbije je usvojila Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Prema Zakonu to telo je samostalan i nezavisan državni organ koji ima zadatak da utvrđuje sukob interesa, prijave imovine i poklona, kontrola finansiranja stranaka i izbornih kampanja, prati sprovođenje Antikorupcijske strategije i Akcionog plana, kao i uvođenje planova integriteta u državnim institucijama. Donošenje tog zakona, inače, bio je jedan od uslova za ukidanje viza građanima Srbije za EU, kao i obaveza Srbije prema preporukama GREKO mehanizma Saveta Evropa.

Marta 2009. godine Skupština je izabrala članove Odbora Agencije, da bi u julu Odbor imenovao je Zoranu Marković za direktora Agencije, a Vladimira Jankovića za zamenika direktora.

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije počeo je da se primenjuje 1. januara 2010. godine, a svi funkcioneri, njih oko 30.000, imaju obavezu da do 31.01.2010. podnesu Agenciji izveštaje o imovini i prihodima. Za one koji budu kasnili sa dostavljanjem podataka predviđena je novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara, dok je za davanje lažnih podataka ili neprijavljivanje propisana zatvorska kazna od šest meseci do pet godina, kao i zabrana obavljanja javne funkcije u trajanju od 10 godina. Podaci o imovini funkcionera biće objavljivani na sajtu Agencije i svi građani će imati uvid u podatke tokom trajanja funkcije, kao i dve godine po prestanku mandata.

Agencija je krajem decembra 2009. počela i analize Zakona o finansiranju stranaka i dosadašnjih predloga za njegove izmene. S obzirom da se izmene tog Zakona smatraju drugim ključnim korakom u borbi protiv korupcije, kao i da treba da se vidi da li će Agencija uspeti da sprovede propisane sankcije Istinomer daje Mlađanu Dinkiću ocenu „skoro ispunjeno“.