ENS postoji, zapošljava, a ne proizvodi

Direktor EPS-a o izgradnji gasno-parnog kotla u novosadskoj toplani. (Nacionalni građanski, 26. 6. 2009. godine)
„Novi gasno-parni blok mogao bi da proradi za minimum dve i po godine uz idealne uslove realizacije.“

Javno preduzeće „Energija Novi Sad“ (ENS) osnovano je jula 2009. godine kao nezavisno, ali zajedničko preduzeće Grada i EPS-a sa ciljem da proizvodi električnu energiju koju bi prodavalo svom osnivaču EPS-u, a toplotnu Novosadskoj toplani za grejanje stanova. Da bi se ciljevi osnivača sigurno i brzo ispunili, planirano je da preduzeće pronađe strateškog partnera koji bi bio dužan da izgradi novi gasno-parni blok visoke energetske efikasnosti vredan 200 miliona evra, a koji će omogućiti jeftiniju proizvodnju električne i toplotne energije.

„Prvi korak u čitavom nizu aktivnosti koji sledi da bi se izgradio novi gasno-parni blok sa kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije je traženje strateškog partnera i to isključivo putem tendera. Nakon toga uradićemo dokapitalizaciju preduzeća i to tako da investitor neće biti većinski vlasnik jer osnovni kapital je sadašnji TE-TO, a grad učestvuje sa kompletnom infrastrukturom.“

direktor EPS-a Dragomir Marković, Nacionalni građanski 26. 6. 2009. godine

Ponuda za strateškog partnera stigla je na jesen 2011. godine, a odluka o izboru je najavljena za februar.

„Konzorcijum ponuđača iz Grčke, Slovačke i Ruske Federacije danas je u roku dostavio obavezujuću ponudu u okviru projekta privlačenja strateškog partnera za investiranje u projekat modernizacije i/ili proširenja kapaciteta Termoelektrane – toplane „Novi Sad“. Stručni timovi JP„Elektroprivrede Srbije“, Grada Novog Sada i tima savetnika proveriće ispravnost dostavljene ponude, a odluka o partnerstvu očekuje se polovinom februara 2012. godine.“

sajt EPS, 16. 11. 2011. godine

Do modernizacije TE-TO, izgradnje gasno-parnog kotla, poboljšanja energetske efikasnosti Novog Sada i proizvodnje električne i toplotne energije, ipak, još nije došlo. Pošto, ni posle dve i po godine od početka rada preduzeća ENS-a, a koje ima 200 zaposlenih, osnivači nisu izabrali strateškog partnera koji bi uložio u taj projekat, Istinomer obećanje Markovića ocenjuje kao neispunjeno.