Dve fotelje hoću ja

Veroljub Stevanović o istovremenom vršenju funkcija gradonačelnika i poslanika. (Glas javnosti, 01. 11. 2008. godine)
„Ko zna da čita i prevede šta je sukob interesa, on zna da mi nismo u tom sukobu i to bih pre nazvao dvojnom funkcijom.“

U Republičkom odboru za sprečavanje sukoba interesa su znali da čitaju, pa su u više navrata od Stevanovića tražili da se odrekne jedne od svojih funkcija. Gradonačelnik i poslanik je, međutim, ostao pri tvrdnji da sme da obavlja obe funkcije. Svoju tvrdnju zasnivao je na odluci Ustavnog suda Srbije da istovremeno vršenje dve funkcije nije prekršaj. I tu ne bi bilo nikakvog sporenja da Ustavni sud, zapravo, nije nadležan da odlučuje o sukobu interesa.

„Ustavni sud samo određuje jesu li odredbe zakona ili ceo zakon u skladu sa Ustavom Srbije, ali ne određuje, da li je neki poslanik u sukobu interesa.“

predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, Tanjug, 23. 04. 2010. godine

Istinomer zbog toga izjavu Veroljuba Stevanovića ocenjuje kao neistinu.

U međuvremenu, prvog januara 2010. godine na snagu je stupio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije po kojem je nespojivo vršiti dve javne funkcije. Veroljub Stevanović, ali i nekolicina drugih funkcionera, međutim, i dalje čuvaju obe fotelje.