Država šalje pomoć Nibensu

Ministar za infrastrukturu o rešenju za preduzeće ‘Nibens grupa’. (RTS, 17. 6. 2011. godine)
„Vlada i ostale državne institucije će pružiti podršku naporima najvećih poverilaca Nibens grupe u operativnom i finansijskom restrukturiranju tih kompanija.“

Štrajk zaposlenih u najvećoj domaćoj kompaniji koja se bavi izgradnjom puteva počeo je poslednjeg dana marta. Radnici su nezadovoljni zbog neisplaćenih zarada i regresa za 2009. i 2010. godinu, a nisu im isplaćene ni zarade za 2011 godinu. Tom preduzeću je, naime, račun blokiran zbog dugovanja bankama, pa je država pokušala da sa bankama dogovori deblokadu računa, kako bi zaostale zarade bile isplaćene. Ministar Mrkonjić najavio je polovinom juna reorganizaciju preduzeća, isplatu zarada i deblokadu računa. To se nije dogodilo, a radnici su se opet okupljali na ulici.

Iz Vlade su najavili rešenje problema.

„Neposredno pred sednicu vlade Nibens grupa dodatvila je vladi predlog svojih mera za poboljšanje stanja u toj kompaniji koja ima 5.000 radnika. Vlada će te predloge razmatrati i očekujem da će konkretna rešenja imati u ponedeljak ili utorak.“

šef vladine Kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović, Beta, 14. 7. 2011. godine

Posle niza pregovora i najave blokade puteva, početkom avgusta putari, banke i vlada napravili su dogovor i najavili rešenje za probleme „Nibens“-a.

„Preduzeća idu u restruktuiranje, neće ići u likvidaciju. Dogovoreno je da se naprave programi restrukturiranja i kako se koji program bude završavao da se predaje Sudu u Beogradu, a da sud donese odmah meru zabrane blokade računa i da preduzeća počnu normalno da rade.“

predstavnik „Nibens grupe“ Milutin Gašević, RTS, 5. 8. 2011. godine

Istinomer obećanje ministra Mrkonjića ocenjuje kao skoro ispunjeno.