Država će garantovati za stanove na Voždovcu

Ministar prostornog planiranja o uslovima za kupovinu stanova na prostoru bivše kasarne „Stepa Stepanović“. (RTS, 6. 11. 2010. godine)
„Ono što ćemo sigurno obezbediti, to je da svi ovi stanovi budu osigurani kod nacionalne korporacije.“

I pre izjave ministra bilo je pomena da bi Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) mogla da osigurava kredite koje banke odobravaju građanima za kupovinu stanova koji se grade na Voždovcu. Tako je direktorka Korporacije Danijela Popadić rekla da očekuje „da će najveći deo tih kredita ići preko Nacionalne korporacije, s obzirom da se za sada zamišljen model finansiranja izgradnje uklapa u pravila NKOSK i pravila osiguranja.“

„S obzirom da su kredititi osigurani preko Nacionalne korporacija najpovoljniji, bilo da su subvencionisani ili samo komercijalni krediti, ja verujem da će se najveći broj ljudi opredeliti za takav vid kupovine.“

direktorka Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita Danijela Popadić, Tanjug, 26. 10. 2010. godine

Zašto je takav model dobar za kupca nekretnine? Korporacija garantuje za stambene kredite, koje banke ili druge finansijske organizacije odobravaju fizičkim licima, a koji su obezbeđeni hipotekom. Kada određena banka sklopi ugovor o osiguranju potraživanja sa Korporacijom, svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove postavljene od strane Korporacije banka nudi na osiguranje. Ukoliko Korporacija donese odluku da prihvata da osigura određeni kredit, ona preuzima deo rizika nenaplativosti tog kredita, što u praksi znači da 75% neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita snosi Korporacija. Preuzimanjem dela rizika, Korporacija snižava ukupan rizik banke, što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje svom klijentu.

S obzirom da je izgradnja stanova na parceli bivše kasarne „Stepa Stepanović“ nedavno počela i da tek treba da se vidi hoće li krediti za kupovinu biti osigurani, Istinomer ministru Duliću daje ocenu „radi se na tome“.