Dozvola za gondolu nije ni bila izdata

Zamenik predsednika poslaničke grupe SNS-a o rešenju Upravnog suda u vezi sa izgradnjom gondole na Kalemegdanu. (N1, 24. 4. 2019.)
“Dozvola za gondolu nije ni u jednom trenutku izdata. Ona samim tim nije ni mogla biti osporena. Ono čime se sud bavio su pripremni radovi, koji se odnose na arheološka ispitivanja.“
Od vlasti hvaljen, a od stručne javnosti osporavan, projekat izgradnje gondole između Kalemegdana i Parka Ušće na samom početku naišao je na sudsku prepreku. Naime, nakon što je Regulatorni institut za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine (RERI) 17. aprila podneo tužbu protiv Ministarstva građevinarstva, zahtevajući da se građevinska dozvola za izvođenje pripremnih radova poništi kao nezakonita, a da se pripremni radovi hitno zaustave, Upravni sud u Beogradu odgovorio je pozitivno.
Institut RERI je u saopštenju objavljenom na sajtu naveo da je Upravni sud 19. aprila zaključio da je zahtev za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva građеvinarstva za priprеmnе radovе na izgradnji gondolе osnovan i da bi izvođenje radova na Kalemegdanu moglo da ima “nenadoknadive posledice po kulturno dobro – Kalemegdansku tvrđavu i životnu sredinu”. 
Navodeći da po rešenju suda radovi na Kalemegdanu “ne smeju biti nastavljeni dok sud ne donese konačnu odluku o zakonitosti građevinske dozvole”, RERI je pozvao nadležne, posebno Ministarstvo građevinarstva, Ministarstvo turizma, Grad Beograd i JP “Skijališta Srbije” da “poštuju zakone i obustave sve aktivnosti na izgradnji gondole koje nanose trajnu štetu javnom interesu”.

*Članak je nastao na osnovu prijave čitalaca kroz dodatak za internet pretraživače „Proveri me!“
[proverime]
Istog dana državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damnjanović rekla je da je Ministarstvo donelo zakonito rešenje kada je izdalo dozvolu za izvođenje pripremnih radova na izgradnji gondole na Kalemegdanu, te da će poštovati odluku Upravnog suda. 
“Sačekaćemo da Upravni sud reši, a onda zavisno od ishoda spora, nastaviti postupak koji se tiče gondole”, izjavila je Damnjanović.
Za razliku od nadležnog ministarstva, predstavnici Grada i investitor “Skijališta Srbije” najpre su ćutali, da bi se najzad sutradan oglasili porukom –  privremena mera suda ne odnosi se na izgradnju gondole.
Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da se privremena mera, koju je doneo Upravni sud, ne odnosi na izgradnju gondole, već na privremenu građevinsku dozvolu, koja je izdata za sprovođenje arheoloških radova koje izvodi Arheološki insititut Srpske akademije nauka i umetnosti. 
Da se vlast uznemirila zbog odluke Upravnog suda glede gondole, govori i činjenica što se rasprava sa nivoa Grad – investitor – stručnjaci, prelila i u Skupštinu Srbije, gde je u odbranu žičare stao i zamenik predsednika poslaničke grupe SNS-a, Vladimir Orlić.
“Dozvola za gondolu nije ni u jednom trenutku izdata. Ona samim tim nije ni mogla biti osporena. Ono čime se sud bavio su pripremni radovi, koji se odnose na arheološka ispitivanja“, rekao je Orlić. 
Šta je na kraju zaista Upravi sud osporio i da li je građevinska dozvola za gondolu izdata ili ne? Jednostvanom pretragom sajta Agencije za privredne registre vidimo da je Ministarstvo građevinarstva najpre 14. februara izdalo Lokacijske uslove za izgradnju kabinske žičare Ušće-Kalemegdan. 
Zatim je 1. aprila donelo Rešenje o građevinskoj dozvoli, u kom se, između ostalog navodi da se investitoru Republici Srbiji – JP “Skijališta Srbije“ i sufinansijeru Gradu Beogradu dozvoljava “izvođenje pripremnih radova za izgradnju stanice gondole ‘Kalemegdan’, koji obuhvataju postavljanje gradilišne ograde, postavljanje instalacija i opreme privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova, zemljane radove i radove na stabilizaciji terena i osiguranja iskopa prema susednim parcelama bušenim šipovima, sve na kat. parceli broj 64/17 KO Stari grad, na teritoriji grada Beograda”.
Nakon toga, 5. Aprila, Ministarstvo građevinarstva izdalo je i Potvrdu, kojom se investitoru JP “Skijališta Srbije“ “potvrđuje prijava izvođenja pripremnih radova za izgradnju stanice gondole
‘Kalemegdan’.
Dakle, kao što vidimo iz navedenih dokumenata, građevinska dozvola jeste izdata i u njoj se doslovce navodi šta joj je svrha – priprema za izgradnju gondole. 
Međutim, u Zakonu o planiranju i izgradnji jasno stoji da pripremni radovi “jesu radovi koji prethode građenju objekta i odnose se naročito na: rušenje postojećih objekata na parceli, izmeštanje postojeće infrastrukture na parceli, raščišćavanje terena na parceli, obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i opreme, građenje i postavljanje objekata, instalacija i opreme privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova (postavljanje gradilišne ograde, kontejnera i sl.), zemljani radovi, radovi kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata, odnosno sigurnost i stabilnost terena (šipovi, dijafragme, potporni zidovi i sl.), obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora”.
Takođe, Zakon u članu 2. navodi da izgradnja objekta jeste skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta.
Orlić dalje kaže i da se sud bavio pripremnim radovima “koji se odnose na arheološka ispitivanja“. Međutim, Mirko Popović iz Instituta RERI navodi da se u samoj dozvoli arheološka istraživanja uopšte ne pominju.
“Odobrenje za arheološka istraživanja uopšte nije predmet osporavane građevinske
dozvole. Dozvolu za arheološka istraživanja i iskopavanja ne izdaje Ministarstvo
građevinarstva, već odobrenje za iskopavanje i istraživanje arheološkog nalazišta izdaje
Minisatarstvo nadležno za poslove kulture, u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim
dobrima, objašnjava Popović za Istinomer. 
Dakle, iz svega navedenog, zapravo, vidimo da pripremni radovi prethode izgradnji i da se građevinska dozvola koju je izdalo Ministarstvo građevinarstva odnosi na izgradnju gondole. U samom dokumentu se ne spominju arheološka istraživanja, zbog čega Vladimir Orlić za izjavu “da dozvola nije ni u jednom trenutku izdata” dobija ocenu “neistina”.