Dosijee tajkuna u javnost!

Član Agencije za borbu protiv korupcije o otvaranju tajnih dosijea. (Beta , 26. 5. 2011. godine)
„Jedan od osnovnih preduslova za borbu protiv korupcije u Srbiji je otvaranje dosijea saradnika tajnih službi. Onda bismo videli da li su, na primer, današnji bogataši zapravo saradnici, ili možda i visoki oficiri službe.“

Član Agencije za borbu protiv korupcije i njen donedavni predsednik dr Čedomir Čupić, profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka, godinama ističe važnost otvaranja dosijea saradnika tajnih službi.

„Ono što izuzetno opterećuje Srbiju i što je na neki način produžetak Miloševićeve vladavine – to su njegovi bogataši, ljudi koje je on stvorio. On je njima dao enormno bogatstvo. Dovoljan je podatak da se neki od bogataša iz Srbije nalaze na listi 500 najvećih svetskih bogataša. Prosto je neveravatno da u jednoj maloj zemlji, koja je doživela ogromna ekonomska razaranja, imamo takve ljude. Mislim da preko tih bogataša neki ljudi iz Miloševićeve senke, odnosno njegova porodica, i danas imaju veliku moć u Srbiji. Mislim da su oni ucenjeni i ne verujem da do kraja raspolažu tim bogatstvom. Mi to i ne znamo, niti ćemo saznati sve dok se ne otvore dosijei saradnika tajnih policija.“

Danas, 15. 7. 2006. godine

I u upitniku nedeljnika NIN, na pitanje „Šta biste najpre uradili kada biste dobili vlast u Srbiji 

na jedan dan?“, Čupić odgovara:

„Otvorio dosijee i objavio spisak saradnika tajnih službi – da bi se pročistio politički život i da se oslobode ucenjeni od saradnika.“

NIN, 3. 12. 2009. godine

Profesor Čupić isto govori i danas kao funkcioner Agencije za borbu protiv korupcije.

„Prema njegovim rečima, zbog teških zloupotreba tajnih službi u Srbiji ucenjeni su ljudi u političkim strankama, parlamentu, ministarstvima, policiji, u tužilaštvu i ‘naročito u sudovima’.“

Beta , 26. 5. 2011. godine

Zbog toga izjavu Čedomira Čupića ocenjujemo doslednom.