Da vidimo ko vam i šta poklanja

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije o usvajanju Pravilnika o registru poklona za funkcionere. (Fonet, 14. 9. 2009. godine)
„Donošenjem Pravilnika o registru poklona, koji je u planu, preciziraće se i šta se smatra prigodnim poklonom koji neko može da zadrži, a šta će se smatrati poklonom koji mora da se prijavi Agenciji.“

Donošenje Pravilnika o registru poklona koje funkcioneri dobijaju jedna je od važnih obaveza koje treba da ispuni Agencija za borbu protiv korupcije. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je stupio na snagu početkom godine, definiše prava i obaveze funkcionera kada primaju poklone, a Pravilnik bi trebalo da, kako je objašnjeno, uvede red u tu sferu.

Na jesen 2010. godine, direktorka Agencije je najavila kakve sve detalje će Pravilnik sadržati.

„Svaki funkcioner dužan je da do marta dostavi listu poklona koje je primio u prethodnoj godini, a mi smo dužni da vodimo katalog poklona. Nije cilj da se utvrdi da li je funkcioner primio previše pepeljara, kristalnih vazni, kožnih tašni, iako i to treba da bude evidentirano. Važno je da ne primi poklon vredniji od 15 evra i ono što nije protokolarno i prigodno.“

Večernje novosti, 31. 10. 2010. godine

Sredinom novembra 2010. godine donet je takozvani „Zakon o poklonima“.

„Tokom jedne godine funkcioner sme da zadrži ukupno poklone u vrednosti od jedne prosečne plate. Zakon predviđa prekršajne kazne od 50 do 150 hiljada dinara za funcionera koji ne prijavi poklone, i to po hitnom postupku. Teško da će u samom startu Agencija moći da utera sve u red, ali bitno je da počne da se radi na tome.“

član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zlatko Minić, B92, 11. 11. 2010. godine

Pravilnik je donet i direktorka agencije zaslužuje ocenu „ispunjeno“. Sada, međutim, sledi mnogo važniji deo priče – da li će se vršiti kontrola primanja poklona i sankcionisanje funkcionera koji su prekršili propise.