Čistiji Pazar…malo kasnije

Načelnik Gradske uprave Novog Pazara o uvođenju komunalnih policajaca. (Sto plus radio, 27.12. 2011. godine)
„Očekujem da Novim Pazarom već na proleće prošetaju prvi komulni policajci, kao i njihov veliki doprinos lepšem i čistijem izgledu grada.“

Lokalna samouprava u Novom Pazaru je konkurs za odabir 20 komunalnih policajaca, načelnika i šefa ove policije raspisala 19.decembra. Međutim, u međuvremenu načelnik Gradske uprave je najavio da se konkurs poništava zato što kandidati u ovom trenutku ne mogu da pohađaju tromesečnu obuku u školi u Sremskoj Kamenici koja prima minimum 60 kandidata.

„Pored Novog Pazara, kandidate na obuku trebali su da pošalju i Novi Sad i još nekoliko opština, a kako oni to nisu učinili na vreme, mi ne možemo da pošaljemo svojih 20 kandidata jer škola za obuku u Sremskoj Kamenici može da primi minimum 60 kandidata.“

Radio Sto plus, 18. 1. 2012. godine

S obzirom da je konkurs poništen i da je datum raspisivanja novog konkursa još uvek neizvestan Istinomer Niceviću daje ocenu „krenuli, pa stali“.