Brze pruge, a modernizacija spora

Ministar za infrastrukturu o restruktuiranju „Železnica Srbije“. (B92, 11. 12. 2008. godine)
„Restrukturiranje ‘Železnica Srbije’ će Vlada započeti, već sledeće (2009.) godine.“

Početkom 2009. godine delovalo je da će se brzo preći sa reči na dela jer se već odabrao model prema kojem će se Železnica restruktuirati.

„Mi smo taj proces započeli u 2005. i u 2009. treba da ga dovršimo. Proučili smo sve organizacione forme železnica u Evropi i izbor suzili na formu holdinga, pri čemu su našim namerama najpribližniji modeli holdinga Nemačke i Austrijske železnice.“

zamenik generalnog direktora JP „Železnice Srbije“ Predrag Vukadinović, Biznis, 14. 1. 2009. godine

Na žalost, nije se otišlo dalje od toga. Prema poslednjim najavama, Vlada treba da odobri usvajanje osnivačkog akta kojim bi Železnice trebalo da budu transformisane u holding preduzeće.

„Intenzivno se radi na reformi i da bi u 2011. kompanija mogla da bude organizovana kao holding.“

generalni direktor JP „Železnica Srbije“ Milovan Marković, B92, 22. 10. 2010. godine

Budući da je odabran model modernizacije preduzeća „Železnice Srbije“, ali da se sa procesom restruktuiranja nije mnogo odmaklo jer sve zavisi od Vlade, Istinomer obećanje ministra Mrkonjića ocenjuje sa „krenuli, pa stali“.