Brže do specijalizacije

Ministar zdravlja o izmenama zakona o zdravstvenoj zaštiti. (Blic, 10. 6. 2011. godine)
„Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti izmeniće se i uslovi za sticanje prava na upućivanje na specijalizaciju.“

Izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti usvojene su u parlamentu 28. jula.

One bi trebalo da reše problem deficitarnih grana medicine, kao što su anesteziologija, radiologija i kardiohirurgija tako da lekari specijaliziraju odmah nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita.

Izvor: Zakon o imenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ispunjeno.