Biće kao što (ni)sam obećao

Ministar prostornog planiranja o izgradnji „ipsilon kraka“. (Večernje novosti, 27. 3. 2012. godine)
„Nisam zadovoljan kako teku radovi na obilaznici…ali će ona, kao što sam obećao, biti završena do kraja (2012.) godine.“

Više puta je ministar prostornog planiranja pominjao različite rokove za završetak obilaznice oko Subotice, poznatijeg kao „ipsilon krak“. Tako je, prema Dulićevim rečima, on najpre trebalo da bude gotov „do kraja 2010. godine“. Potom je govorio da će ta deonica biti završena „tokom 2011.“, a zatim garantovao da ona mora biti okončana 10. oktobra 2011. Pošto su svi od tih „krajnjih termina“ probijeni, Dulić je dao novi – maj 2012. Tek kada je uvideo da obilaznica ne može biti završena ni tada, ministar je obećao aktuelni rok – kraj 2012.

Istine radi, Dulić je novembra 2009. govorio o sredini 2012. godine kao konačnom roku za kraj radova, ali je kasnije prestao da priča o njemu i lansirao nove termine.

Pošto se iz priloženog da videti da je Dulić obećavao Subotičanima mnoge datume, a da je tek nedavno počeo da pominje kraj tekuće godine, Istinomer mu daje ocenu „neistina“.