Besplatni udžbenici i tableti za đake u Beogradu

Predsednik Demokratske stranke o besplatnim udžbenicima (Tanjug, 5.2.2018.)
23. 2. 2018.
Teme / Ocene: Beležnica
“Lista ‘Da oslobodimo Beograd’ obećava da će u Beogradu svi đaci imati besplatne udžbenike, a da će u sklopu modernizacije i pametnog Beograda dobiti i tablete, koji će biti praktično digitalni udžbenici.“