Autobuska stanica mora biti izmeštena do jula

Premijer Srbije o izmeštanju autobuske stanice u Beogradu. (TV Pink, 30. 1. 2015. godine)
„Do jula mora da se izmesti autobuska stanica iz centra grada kako bismo počeli građevinske radove na projektu ‘Beograd na vodi’.“

Premijer Srbije najavio je u januaru ove godine da će se sa radovima na projektu “Beograd na vodi” početi u junu ili julu, kao i da je do tada potrebno “izmestiti autobusku stanicu iz centra grada kako bi počeli građevinski radovi”.

U to vreme u medijima je objavljeno da je saobraćajnom preduzeću “Lasta” naloženo da hitno preseli svoju autobusku stanicu iz centra grada na Novi Beograd, zbog prve faze izgradnje “Beograda na vodi”. Tada je rečeno da je plan da se pripreme za premeštanje završe u prvoj polovini godine, da bi se već u drugoj počelo sa preseljenjem na novu lokaciju  u Blok 42 (kod “Buvljaka”). Ipak, još tada je ostalo dosta nerazjašnjenih stvari, jer kako je isticao Nenad Jeftić, jedan od direktora „Laste“, od čelnika iz gradske uprave “dobili su samo obaveštenje, ali ne i plan kako će se preseljenje vršiti “. (Večernje novosti, 27. 1. 2015. godine)

Večernje novosti, 27. 1. 2015. godine
„Uočavamo ozbiljna kašnjenja u smislu izrade plana, jer nam ništa od tih detalja nije predočeno niti imamo informaciju da li je izrada plana prigradskih linija već urađena.“

Ni nakon šest meseci detalji premeštanja nisu poznati. Direktor za investicije u „Lasti“ Nenad Jeftić kaže za Istinomer da još nije započeto izmeštanje stanice na drugu lokaciju.

“Radi se na pripremi nove lokacije na Novom Beogradu, mislim da je izrada dokumentacije u toku, a što se tiče statusa on je nepromenjen“, kaže Jeftić.

U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda rekli su nam da je plan detaljne regulacije kompleksa glavne Železničke i Autobuske stanice još u fazi „stručne kontrole“, a da se usvajanje plana očekuje tek na jesen, nakon obavljenog javnog uvida. Uporedo radi se na izradi idejnog arhitektonskog rešenja koje će biti osnov za čitav kompleks nove Glavne autobuske stanice. U Direkciji nisu odgovorili na pitanje kada je konačni rok za premeštanje stanice, ali kažu da će nakon usvajanja plana detaljne regulacije biti raspisan tender za projektovanje i izvođenje radova prve faze za izgradnju jednog objekta i stajališta, a koji će služiti za prihvat prvih autobuskih operatera među kojima “može biti i ‘Lasta'“.

“Prema urbanističkom planu „Beograda na vodi“, na delu lokacija sadašnje Autobuske stanice „Lasta“ predviđena je izgradnja javnih saobraćajnih površina. Direkcija je već pokrenula postupak formiranja građevinskih parcela, posle čega će uslediti rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. U toku postupka rešavanja imovine doći će i do izmeštanja terminusa „Laste“, s obzirom da će do tada biti izgrađen prvi objekat sa stajalištem u kompleksu nove Glavne autobuske stanice”, ističu u Direkciji za građevinsko zemljište.

Na pitanje koliko će sredstava biti utrošeno u ovu svrhu, odgovoreno nam je da će se “finansiranje izgradnje jednog objekta i stajališta u prvoj fazi, kao i izrada tehničke dokumentacije za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa u drugoj fazi vršiti iz budžeta grada Beograda”. Suprotno tvrdnjama premijera, u odgovoru Direkcije navodi se da početak izgradnje “Beograda na vodi” ipak „ne zavisi od izmeštanja autobuskih operatera” i da se zbog toga “sprovodi trajno rešenje za sve operatere, kroz faznu izgradnju komleksa nove Glavne autobuske stanice”.

Budući da od početka nije bilo najjasnije da li će se u prvoj fazi izgradnje “Beograda na vodi” premestiti i Beogradska autobuska stanica (BAS), Istinomer je najpre pokušao da taj odgovor dobije u BAS-u, ali nam je rečeno da “ni oni ne raspolažu informacijama, mimo onih iz medija”.

Tim Istinomera je i ovog puta ostao uskraćen za odgovore iz kabineta predsednika Vlade Srbije, a pitali smo na koju je autobusku stanicu premijer mislio („Lastinu“ ili BAS), zbog čega stanica nije premeštena u roku koji je on postavio u januaru, kao i na osnovu kojih podataka je tada izneo tu tvrdnju.

Budući da ni Autobuska stanica „Lasta“, ali ni Beogradska autobuska stanica nisu izmeštene do jula, niti će to biti učinjeno u skorije vreme, izjavu premijera Srbije ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.