Albanci i Srbi zajedno u Bujanovcu

Predsednik Koordinacionog tela Vlade Srbije o formiranju multietničkih vlasti u Bujanovcu. (Beta, 19. 5. 2009. godine)
„Moj predlog je bio da se potpiše sporazum o učešću Srba u lokalnoj vlasti, a da se istovremeno radi na integraciji Albanaca u republičke institucije. Samo zajednički možemo prevladati komplikovanu situaciju.“

Iako su nakon lokalnih izbora održanih 2008. godine albanske partije samostalno formirale lokalnu vlast u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, već tada se krenulo sa pregovorima oko formiranja multietničke vlasti u tim sredinama.

Krajem avgusta 2008. na čelo Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Vlada je postavila ministra Milana Markovića. Dva meseca nakon imenovanja počeli su prvi Markovićevi pokušaji integracije albanskog življa u državne institucije, kao i učešće Srba u lokalnoj vlasti.

„Albancima su otvorena vrata za ulazak u ovo telo Vlade Srbije, kako bi se zajednički rešavali problemi u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. U Koordinacionom telu imamo jasan plan šta želimo da radimo. Da li će se Albanci uključiti ili neće, zavisi od njih, ali želim da podsetim da je njihova odgovornost jednaka, kao i odgovornost Vlade. Veoma je loše što predstavnici svih naroda ne učestvuju u vlasti u Bujanovcu i Preševu.“

Srna, 27. 10. 2008. godine

U martu 2009. godine, uz posredstvo kancelarije OEBS-a, u Beogradu je potpisan Sporazum o principima rekonstrukcije Koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa. Potpisnici su bili gradonačelnici tri opštine sa juga Srbije i predsednik Koordinacinog tela Milan Marković. Sporazumom se, između ostalog, potvrđuje namera da se aktivno učestvuje u formiranju multietničkih lokalnih vlasti u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa.

Izvor: Koordinaciono telo Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Predstavnici albanskog življa ubrzo su potvrdili da nemaju ništa protiv da se Srbi uključe u lokalne institucije, a i predsednik Koordinacionog tela je precizirao kako bi trebalo da izgleda odnos snaga u tamošnjoj vlasti.

„Razgovori o ulasku Srba u lokalnu vlast u ovoj opštini još nisu počeli, ali su neformalni kontakti svakodnevni. Očekujem da se u pregovore oko ulaska Srba u lokalnu vlast uključi i predsednik Koordinacionog tela Milan Marković.“

predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, Fonet, 16. 5. 2010. godine

„Oko 10 odsto predstavnika Srba trebalo da učestvuje u vlasti u Preševu, a 35 odsto u opštini Bujanovac, u skladu sa etničkim sastavom stanovništva tih opština.“

Blic, 20. 5. 2009. godine

Pregovori su, ipak, potrajali. Marković je objašnjavao da su to sada unutarstranački i međustranački problemi, da ljude pomeraju na neka druga radna mesta ili ih ostavljaju bez posla.“

„Niko se ne protivi ulasku Srba u lokalnu vlast, ali određene stvari razni političari različito tumače, kako srpski, tako i albanski.“

Fonet, 22. 5. 2010. godine

Konkretan rezultat svih pređašnjih nastojanja dogodio se 21. oktobra 2010. u Bujanovcu. Predstavnici političkih partija Srba i Albanaca potpisali su sa predsednikom Koordinacionog tela Sporazum o stvaranju multietničke vlasti u toj opštini, prema kojem će ubuduće vlast, pored dosadašnje tri albanske, činiti i dve srpske partije, kao i jedna grupa građana.

Marković je tada rekao da je sličan dogovor moguć i u susednoj opštini.

„Proširenje vlasti u Bujanovcu će omogućiti bržu integraciju Albanaca u državne organe, kao i političku stabilnost. Nadam se da će se to dogoditi i u Preševu.“

Tanjug, 21. 10. 2010. godine

Zbog rezultata do kojih je došlo u opštini Bujanovac predsednik Koordinacionog tela zaslužuje ocenu „dosledno“.