Akcije Telekoma i Aerodroma do kraja 2010.

Ministar ekonomije o podeli akcija Telekoma i Aerodroma. (Tanjug, 8. 12. 2009. godine)
„U 2010. godini će biti podeljne deonice Telekoma Srbija i Aerodroma Beograd.“

Ministar je nastavio da najavljuje podelu akcija Telekoma i Aerodroma i tokom 2010. godine. Kako je najavljivao, izmene i dopune Zakona o besplatnim akcijama omogućiće građanima dobijanje besplatnih akcija čak i pre procesa privatizacije.

„Besplatne akcije Telekoma i Aerodroma građani će dobiti ove godine…“

Tanjug, 7. 4. 2010. godine

Kraj godine se primakao, a od akcija Telekoma i Aerodroma ni traga. Govoreći o privatizaciji Telekoma Dinkić jeste spomenuo besplatne akcije, ali više ne pominje da će one biti podeljene u 2010. godini.

„Očekujemo da ćemo imati obavezujuće ponude nekoliko kompanija i da će biti održana javna aukcija pred televizijskim kamerama, kao kada je prodavan Mobtel. Očekujemo da to bude zanimljiva borba, a i da ostvarimo dobru cenu i za državu, ali i za radnike i bivše radnike sistema Telekoma i Pošte, kao i dobru cenu besplatnih akcija za sve građane.“

Tanjug, 22. 12. 2010. godine

Pošto građani nisu dobili najavljene akcije ministar ekonomije dobija ocenu „neispunjeno„.