Agrar bez strategije

Predsednik Nacionalnog agrarnog saveta o donošenju poljoprivredne strategije. (Tanjug, 7. 9. 2012. godine)
„Pred Vladom Srbije u novembru će se naći Strategija razvoja poljoprivrede, koju će sačiniti Nacionalni agrarni savet. Reč je o dugoročnom dokumentu sa važenjem od 20 do 25 godina.“

Početkom septembra Zaharije Trnavčević je postavljen na čelo novoosnovanog Nacionalnog agrarnog saveta koji ima zadatak da analizira stanje u poljoprivredi, poljoprivrednoj proizvodnji i na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Nakon toga trebalo bi da pripremi mere za unapredenje poljoprivrede Srbije, a osnovni cilj je formiranje Strategije razvoja poljoprivrede.

Iako je taj dokument, prema Trnavčevićevom obećanju, već trebalo da bude predstavljen Vladi, do sada, zapravo, nije predstavljen niti jedan izveštaj tog tela. O strategiji nema još ni govora. Zbog toga predsednika Nacionalnog agrarnog saveta ocenjujemo sa „neispunjeno“.

Hvala vam na interesovanju za naše sadržaje.

Verujemo da istina nema cenu i da svaki građanin ima pravo da bude informisan na temelju činjenica i zaštićen od uticaja lažnih vesti, dezinformacija i manipulacija koje sprovode politički i drugi centri moći.

Da se ne lažemo, nije lako opstati kao nekomercijalni i nezavisni medij u Srbiji.

Ukoliko ste u mogućnosti, podržite naš rad. Svaka donacija, makar i u simboličnom iznosu, za nas je veliko ohrabrenje.