Agrar bez strategije

Predsednik Nacionalnog agrarnog saveta o donošenju poljoprivredne strategije. (Tanjug, 7. 9. 2012. godine)
„Pred Vladom Srbije u novembru će se naći Strategija razvoja poljoprivrede, koju će sačiniti Nacionalni agrarni savet. Reč je o dugoročnom dokumentu sa važenjem od 20 do 25 godina.“

Početkom septembra Zaharije Trnavčević je postavljen na čelo novoosnovanog Nacionalnog agrarnog saveta koji ima zadatak da analizira stanje u poljoprivredi, poljoprivrednoj proizvodnji i na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Nakon toga trebalo bi da pripremi mere za unapredenje poljoprivrede Srbije, a osnovni cilj je formiranje Strategije razvoja poljoprivrede.

Iako je taj dokument, prema Trnavčevićevom obećanju, već trebalo da bude predstavljen Vladi, do sada, zapravo, nije predstavljen niti jedan izveštaj tog tela. O strategiji nema još ni govora. Zbog toga predsednika Nacionalnog agrarnog saveta ocenjujemo sa „neispunjeno“.