Advokati, izdavaćete fiskalne račune!

Bivši ministar ekonomije o uvođenju fiskalnih kasa za advokate. (RTS, 11. 11. 2009. godine)
„Advokati bi trebalo da evidentiraju prihode, kako bi se videlo da li bi i dalje trebalo da plaćaju porez paušalno ili da pređu na oporezivanje po višim stopama. Siguran sam da je to jedini razlog zbog kog advokati protestuju. To je apsolutno neosnovan protest i država tu neće popuštati.“

Kada su krajem 2009. advokati stupili u štrajk zbog uvođenja fiskalnih kasa u njihovo poslovanje, ministar ekonomije je tvrdio da država neće popustiti u nameri da im ih uvede.

„Ako taksisti i lekari moraju da imaju fiskalne kase, onda i advokati, sasvim sigurno, moraju da imaju evidentirane prihode. Mora da se zna kolike prihode ostvaruju da bi se videlo da li treba paušalno da plaćaju porez državi ili treba da pređu na porez na dohodak građana po višim stopama i daju više ovom društvu.“

Press, 12. 11. 2009. godine

Međutim, posle više od pola godine Vlada Srbije je popustila pred zahtevima advokata, ali i taksista.

„Za taksi prevoz uvođenje fiskalnih kasa odlaže se do decembra 2011. godine, dok će pitanje poreskog statusa za advokate biti uređeno novim Zakonom o advokaturi, koji priprema Ministarstvo pravde u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije.“

Blic, 31. 8. 2010. godine

Zbog toga izjavu bivšeg ministra Dinkića da će država sigurno uvesti fiskalne kase advokatima ocenjujemo kao neispunjeno.