Na birališta sa maskama i rukavicama

S obzirom da je pandemija korona virusa još aktuelna, Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, doneo je zaključak u kojem se, između ostalog, navodi koje mere su preporučene na biračkim mestima.

Birači:
Preporučuje se nošenje zaštitne maske na biračkom mestu
Na biračkom mestu biće obezbeđene zaštitne maske za birače
Fizička distanca između birača kao i između birača i članova biračkog odbora treba da bude najmanje jedan metar
Prilikom utvrđivanja identiteta, privremeno se skida maska

Birački odbori:
Članovi biračkog odbora treba da nose maske i rukavice
Fizička distanca između članova biračkog odbora treba da bude najmanje jedan metar
Pojedinačni kontakt između birača i članova biračkog odbora ne sme biti duži od 15 minuta

Glasanje van birčkog mesta:
Poverenici biračkog odbora, koji sprovode ovaj tip glasanja, nose masku i rukavice sve vreme tokom sprovođenja ovog tipa glasanja
Poverenici treba da obezbede i ponude masku osobi koja na ovaj način glasa

Biračko mesto:
Najmanje 24 sata pre početka glasanja potrebno je očistiti biračko mesto, a 30 minuta posle čišćenja provetriti prostoriju
Potrebno je redovno provetravati prostoriju tokom procesa glasanja a poželjno je da jedan prostor bude uvek otvoren
Ne treba da se koristi veštačka ventilacija
Prostor treba da bude organizovan na način da uvek postoji fizička distanca od jednog metra između birača
U slučaju gužve, treba da se obezbedi prostor za čekanje u redu ispred prostorije. Fizička distanca između birača u redu treba da bude najmanje jedan metar

Više informacija možete naći ovde u Zaključku Kriznog štaba.