Prvi izveštaj dugoročnih posmatrača za period 24. mart – 3. april

Beograd,
7. april 2016. – Političke stranke su umereno aktivne u
dosadašnjoj predizbornoj kampanji.
Po
prisutnosti i intenzitetu do sada dominira Srpska napredna stranka,
dok je daleko iza nje prva sledeća Demokratska stranka, pa zatim
ostali učesnici izbora. U
izbornoj kampanji osetno nedostaju konkretne politike, jasne
političke poruke i javno dostupni predizborni programi

pokazuju nalazi posmatračke misije “Građani na straži” koju
sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost –
CRTA. Ukupno 34 dugoročna posmatrača prikupljali su informacije o
kvalitetu celokupnog izbornog procesa u periodu od 24. marta do 3.
aprila 2016. godine u svim okruzima u Srbiji.

Ono
što se moglo čuti i videti na terenu su uglavnom liderske kampanje,
sa jako malo prostora za debatu i dijalog. U javnim nastupima
političkih lidera,
dominirale
su ekonomske teme i izgradnja infrastrukture (SNS), socijalne teme,
briga za stare, radnike i penzionere (SPS), transparentnost
političkih stranaka, stručni kadrovi i “nova rešenja” (DS).

«Nakon
izbora 2008. godine imamo stalno smanjenje broja birača koji
glasaju. Osim značajnog porasta apstinencije na izborima, primećen
je osetan porast nevažećih glasačkih listića, što zajedno sa
porastom apstinencije u kontekstu manjka poverenja u institucije,
ukazuje na porast nezadovoljnih i razočaranih aktivnih birača
»
izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

Najprisutniji
vid kampanje u ovom momentu širom Srbije je organizovanje štandova.
Najmanje zastupljeni vidovi komunikacije su upravo oni koji iziskuju
najviše finansijskih i ljudskih resursa: debate, kampanja od vrata
do vrata, komunikacija putem SMS poruka i oglašavanja u medijima.

«Postoje
široko rasprostranjeni navodi o kupovini glasova, pritiscima,
fizičkom nasilju i zastrašivanju od strane različitih političkih
partija, njihovih aktivista ili birača prema drugim biračima,
političkim partijama. Naši posmatrači u ovom periodu nisu
prikupili dovoljno dokaza da bismo sa sigurnošću mogli da tvrdimo
da su ovi incidenti rasprostranjeni u meri u kojima se o njima govori
i da time utiču na ishod izbora
»
izjavio je Raša Nedeljkov, šef posmatračke misije «Građani na
straži».

Posmatrači
su zabeležili da su državni i lokalni funkcioneri učestvovali u
kampanji u korist neke političke stranke ili bili uključeni u rad
štabova političkih stranaka, predizborne događaje, distribuciju
materijala kampanje tokom radnog vremena. Registrovani su i prigovori
političkih partija o nejednakom pristupu medijima dok su u opštinama
u devet okruga registrovani slučajevi povezanosti lokalnih medija sa
određenim političkim partijama ili kandidatima.

Izborni organi u posmatranom
periodu su sprovodili aktivnosti u skladu sa zakonom. Sve gradske i
opštinske izborne komisije su počele sa radom na vreme i u skladu
sa propisima.

«Iako
postoji otvorenost izborne administracije za saradnju sa
posmatračima, posmatranje rada izbornih organa nije u dovoljnoj meri
omogućeno, zbog nepostojanja jasnih procedura akreditovanja
posmatrača za praćenje opštinskih i gradskih izbornih komsija.

Zahvaljujući radu
posmatračke misije “Građani na straži” u dva slučaja su
promenjene procedure opštinske i gradske izborne komisije i
predviđena je procedura za akreditovanje posmatrača, koja do tada
nije postojala”,

izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima posmatračke
misije.

U okviru dugoročnog praćenja
izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde
sadržane, između ostalog, i
u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od
strane građanskih organizacija. 

Preuzmite izveštaj

Preuzmite izvestaj (En)

Hvala vam na interesovanju za naše sadržaje.

Verujemo da istina nema cenu i da svaki građanin ima pravo da bude informisan na temelju činjenica i zaštićen od uticaja lažnih vesti, dezinformacija i manipulacija koje sprovode politički i drugi centri moći.

Da se ne lažemo, nije lako opstati kao nekomercijalni i nezavisni medij u Srbiji.

Ukoliko ste u mogućnosti, podržite naš rad. Svaka donacija, makar i u simboličnom iznosu, za nas je veliko ohrabrenje.