11. GRUPA GRAĐANA ZA PREPOROD SRBIJE – PROF. DR SLOBODAN KOMAZEC

Listu Grupe građana“ Za preporod Srbije – profesor dr Slobodan Komazec” čine Srpski preporod, čiji je predsednik Slobodan Komazec, Slobodna Srbija Jovana Deretića, Srpska stvar Vladimira Jankovića, Udruženje zadruga koje traže vraćanje zadružne svojine po Zakonu o zadrugama i Zaštita državne svojine, na čijem je čelu Marko Subotin i Nezavisni Samostalni Crveni Sindikat, koji predvodi Slobodan Jovičić.    

Skupština političke stranke Srpski preporod održana je u Beogradu 11. jula 2015, odnosno “dotadašnja politička stranka Srpska demokratska stranka u Srbiji proširena je pošto su se ovom prilikom njoj priključili članstvo Otadžbinskog fronta, Pokreta veterana Srbije, Pokreta ratnih vojnih invalida”. (Srbin.info, 14. 7. 2016. godine)
Stranka, kako se ističe, bazira svoj koncept pre svega na ekonomskom i socijalnom programu ekonomskog tima na čelu sa profesorom Komazecom. “Radi se o za srpske prilike modifikovanoj varijanti neokejnzijanske koncepcije suprotno neoliberalnom modelu koji se u kontinuitetu primenjuje u Srbiji u poslednjih deceniju i po i koji je pod pritiskom i nadzorom stranaca i kompradorskog dela elite, dao katastrofalne rezultate. Nasuprot tome u ponuđenoj neokejnzijanskoj koncepciji prof. Komazeca i saradnika, akcenat je na što punijoj zaposlenosti i oživljavanju i razvoju privrede, pomoći socijalnim slojevima i jačanje uticaja države, pokušaja snaženja domaćeg bankarstva (u sadašnjoj Srbiji 90 % poslovnih banaka je u stranim rukama) preko formiranja Razvojne banke, dokapitalizacije domaćeg sektora, te iznad svega promene finansijske politike Narodne banke (smanjenje kamatnih referentnih stopa, i povećavanje količine novca u opticaju, koji je sada, shodno neomonetarističkoj doktrini i uticaju stranaca višestruko manji u odnosu na monetarne parametre, što rezultira time da strani kapital i sa malim ulozima može da kontroliše domaću privredu). (Srbin.info, 14. 7. 2016. godine)

Prvi na listi je Jovan Deretić, istoričar, koji u izbornoj listi navodi da je po zanimanju penzioner,  predsednik pokreta Slobodna Srbija, poznat po teoriji da su Srbi jedan od najstarijih naroda na svetu.  

Drugi na listi je Slobodan Komazec, profesor univerziteta, predsednik stranke Srpski preporod, koji na svom sajtu navodi da je“ najveći srpski monetarni i ekonomski stručnjak”. & nbsp;

Treća na listi je arhitekta Milica Nikolić, doktorantkinja tehničkih nauka. 
Kako izgleda profil prosečnog kandidata za poslanika sa ove liste pogledajte na sajtu Otvoreni parlament