Šta znači to što je ivermektin na listi D RFZO-a?

Zašto se lek ivermektin, ako već nije za ljude, nalazi na bilo kojoj listi lekova na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje? Na sajtu ove institucije jasno je naglašeno da se lek prepisuje samo u izuzetnim situacijama, pa, ipak, na društvenim mrežama širi se objava koja dovodi ljude u zabludu.

O “čudotvornom” ivermektinu pisali smo i pre nego što je vajber grupa u kojoj se ovaj lek preporučuje raskrinkana. I pored brojnih tekstova kasnije, situacija se, izgleda, ne smiruje. Kao pokazatelj da se lečenju ivermektinom sudilo bez pokrića, na Fejsbuku se dele objave Saše Borojevića u kojima ukazuje na postojanje liste D lekova u okviru koje je i “ozloglašeni” ivermektin uz sledeće opaske: 

Ako je IVERMEKTIN za stoku zasto je od 15.05 2021 na spisku lekova  za ljude u RFZO ? (arhivirano)

i:

“Da li je moguće da dekan Medicinskog fakulteta, profesor Univerziteta u Beogradu, ne zna da se LEK Ivermektin nalazi na D listi ALIMS(Agencija za lekove i medicinska sredstva) kao lek za humanu upotrebu, tablete 3 i 6mg i to odmah iznad Aminophilin. . . E profesore profesore, ŠTA RADITE BRE!!!!

ZAŠTO PIŠETE NEISTINE!!!?” (arhivirano)

 

Šta je lista D i čemu služi?

 

U Pravilniku o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja koji je donet maja 2019. godine jasno je naznačeno da se njime utvrđuje lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret pomenutog osiguranja. Tu listu čini pet grupa lekova – A, A1, B, C, i D. 

Izvor: https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Praavilnik%20o%20Listi%20lekova%20koji%20se%20propisuju%20i%20izdaju%20na%20teret%20sredstava%20obaveznog%20zdravstvenog%20osiguranja.pdf
Izvor: RFZO

Listu D, na kojoj je i ivermektin od 3 i 6mg, odlikuje sledeće – to sulekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji – neregistrovani lekovi, a izuzetno i lekovi za koje je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji i koji su istog INN (internacionalni nezaštićeni naziv) kao lek koji se nalazi na Listi lekova, ali koji nije dostupan na tržištu Republike Srbije u količinama koje su neophodne za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica, odnosno koji je povučen iz prometa”.

Na sajtu RFZO dostupan je i dokument u kojem je detaljno objašnjen način propisivanja lekova koji pripadaju listi D, a datira iz 2007. godine.

Neregistrovani lek namenjen za oralnu upotrebu može propisati izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste i to tako što popuni određeni obrazac (LR-1) i navede internacionalni nezaštićeni naziv leka (INN). Lek se izdaje tako što se odredi jedna apoteka (u državnom vlasništvu) na području svake filijale RFZO sa kojom ova ustanova ima ugovor a preko koje će se snabdevati osiguranici. Određena apoteka podnosi zahtev za uvoz određenog neregistrovanog leka koji Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) rešava po hitnom postupku.

U dopisu iz 2013. izmenjeno je to da za pojedine lekove sa Liste D “koji se često propisuju, a namenjeni su za oralnu primenu, u cilju bolje i lakše dostupnosti ovih lekova osiguranim licima, omogućeno je izdavanje ovih lekova i u ostalim apotekama, tj. ograncima koje posluju u okviru iste apoteke osnovane kao zdravstvena ustanova.”

Iste godine, RFZO je počeo da zaključuje ugovore i sa privatnim apotekama, što znači da i u određenim privatnim apotekama mogu da se dobiju određeni lekovi sa liste D, što je navedeno u dopisu iz 2015. godine.

Izvor: RFZO

Nismo uspeli da dobijemo konkretan odgovor ALIMS-a, kao ni RFZO-a do objavljivanja ovog teksta. Direktorka Apoteka “Beograd”, Jasmina Bjeletić, nedavno je za dnevni list “Blic” dala i potvrdila navode koji stoje na sajtu RFZO-a. 

“Na D listi lekova nalaze se oni lekovi koji nisu registrovani u Srbiji, ali za potrebe određene zdravstvene ustanove mogu se uvesti. Ponavljam, vrlo je važno, zdravstvena ustanova traži lek za potrebe lečenja pacijenata, potpisuje se ugovor o broju doza i niko osim te zdravstvene ustanove ne može lek da koristi”, rekla je ona.

Na pitanje 'Blica' da li takav lek onda mogu da kupuju fizička lica, direktorka ove ustanove odgovara kategorično - ne.

- Apoteke Beograd nemaju ovaj lek u svojim ustanovama, niti su imale - zaključuje dr Bjeletić.

Inače, iako je ova lista ažurirana 15. maja 2021. godine, ivermektin se na njoj nalazio i ranije, što se može videti na osnovu ovog dokumenta sa sajta RFZO.

Povezan sadržaj

 

Naslovna fotografija: Canva