Ne, nije tačno da Kanada eutanazira hiljade građana nedeljno

Dezinformacija o tome da Kanada navodno eutanazira hiljade građana nedeljno oslanja se na izmišljene podatke.
Dezinformacije o eutanaziji u Kanadi
Facebook/Printscreen
  • Na Fejsbuku se dele tvrdnje da Kanada eutanazira hiljade građana nedeljno, što navodno dokazuju podaci izveštaja o Medicinskoj asistenciji pri umiranju za 2022. godinu.
  • Podaci navedeni u izveštaju vlade Kanade otkrivaju da je broj medicinski potpomognutih smrtnih slučajeva znatno manji.
  • Objave na Fejsbuku ocenili smo kao netačne.

Portal „Srbin.info” preneo je članak sa veb sajta „The People’s Voice” u kojem se tvrdi da „Kanada vrši eutanaziju na hiljade građana nedeljno jer imaju niski kreditni rezultat”. U tekstu koji se deli na Fejsbuku navodi se da da „četvrti godišnji izveštaj o medicinskoj pomoći pri umiranju za 2022. godinu otkriva da od 2016. godine država svake nedelje eutanazira hiljade građana”, kao i da je „vlada Kanade počela da eutanazira osobe sa problemima mentalnog zdravlja, invaliditetom i novorođenčad koja su beskorisna za društvo”.

Slika objave sa Fejsbuka o eutanaziji u Kanadi

U četvrtom godišnjem izveštaju vlade Kanade o Medicinskoj asistencij pri umiranju (Medical Assistance in Dying – MAID) za 2022. godinu, navodi se da je u 2022. u Kanadi bilo 13.241 usluga MAID-a, a da je ukupan broj medicinski potpomognutih eutanazija u Kanadi od 2016. godine 44.958.

Odlomak iz izveštaja o Medicinskoj pomoći pri umiranju u Kanadi

Izračunali smo da je broj sedmica/nedelja od početka 2016. godine do kraja 2022. godine – 365. Kada se 44.958 podeli sa 365 rezultat je 123. To znači da je u Kanadi u periodu od početka 2016. do kraja 2022. u proseku eutanazirano 123 osoba nedeljno. Dakle, nisu u pitanju hiljade, kako se navodi u spornom članku. Do istog zaključka došle su i kolege iz „Raskrinkavanje.ba”.

Ni tvrdnje da je „vlada Kanade počela da eutanazira osobe sa problemima mentalnog zdravlja, invaliditetom i novorođenčad koja su beskorisna za društvo” nemaju utemeljenje u zvaničnim podacima. 

U MAID izveštaju jasno su navedeni kriterijumi koji moraju biti ispunjeni da bi nekome bila omogućena Medicinska asistencija pri umiranju.

Osoba mora da: zahteva eutanaziju dobrovoljno; da ima 18 ili više godina; sposobnost donošenja odluka o zdravstvenoj zaštiti; da potpiše informisani pristanak; dijagnozu teškog i nepopravljivog zdravstvenog stanja, pri čemu osoba mora da ispunjava sve sledeće kriterijume: teška i neizlečiva bolest, napredno stanje nepovratnog smanjenja sposobnosti, doživljaj trajne fizičke ili psihičke patnje koja je uzrokovana njihovom bolešću, invaliditetom ili naprednim stanjem smanjenja sposobnosti, koja im je nepodnošljiva i koja se ne može ublažiti pod uslovima koje smatraju prihvatljivim.

Tabela sa kvalifikacionim kriterijumima za eutanaziju u Kanadi

U izveštaju se takođe navodi da je „mentalna bolest kao jedino osnovno zdravstveno stanje isključena do 17. marta 2024.”