EU nije zabranila tetovaže u boji

Tetovaže u boji, sudeći po naslovima domaćih ali i medija iz regiona, idu u zaborav u Evropskoj uniji koja ih je kategorično zabranila. Ali, to nije istina, već ubuduće neće više moći da se koriste određena mastila koja u sebi imaju štetne i čak kancerogene hemikalije.

Kriza u salonima za tetoviranje u EU – barem tako ovih dana čitamo naslove u domaćim medijima (Byka, Blic, Noizz), ali i regionalnim. Međutim, u tekstu kasnije vidimo da je reč o dezinformaciji, a da je naslov poslužio kao mamac za klikove.

Jer, EU nije zabranila tetoviranje u boji, već je ograničila upotrebu pojedinih hemikalija koje se nalaze u mastilima za tetoviranje.

Reč je o REACH uredbi (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) kojom se od 4. januara 2022. primenjuje ograničenje upotrebe hiljade opasnih hemikalija koje se nalaze u mastilima za tetoviranje i trajnoj šminki, a koje mogu biti toksične za reprodukciju, ali izazvati i rak. 

A upotreba Pigment Blue 15:3 i Pigment Green 7 biće ograničena od 4. januara 2023. Ograničenje njihove upotrebe bilo je razlog za pokretanje peticije u kojoj se navode negativni efekti ovog ograničenja a koju je potpisalo više od 175.000 tattoo artista.

Zemlje članice EU podržale u julu 2020 ovaj vid ograničenja, a Evropska komisija usvojila je uredbu već u decembru iste godine, a dogovoreno je da će se narednih 12 meseci tretirati kao period tranzicije za prilagođavanje poslovanju u novim uslovima.

“Boje za tetoviranje i trajna šminka su mešavina nekoliko hemikalija. Mogu da sadrže opasne supstance koje izazivaju alergije na koži i druge ozbiljnije uticaje na zdravlje, kao što su genetske mutacije i rak.

Pigmenti mastila takođe mogu da migriraju sa kože u različite organe, kao što su limfni čvorovi i jetra. Ponekad se tetovaže uklanjaju laserom koji razlaže pigmente i druge supstance na manje čestice. Ako one uključuju štetne hemikalije, proces uklanjanja će ih osloboditi da cirkulišu u telu.

Kako hemikalije koje se koriste u mastilima za tetoviranje i trajnoj šminki mogu ostati u telu doživotno, postoji i mogućnost dugotrajnog izlaganja potencijalno štetnim sastojcima.”

Izvor: Evropska agencija za hemikalije

 

Šta sve podrazumeva ovo ograničenje?

 

Cilj nije da se zabrani tetoviranje, već da se boje koje se koriste u tetovažama i trajnoj šminki budu bezbednije”, pojašnjeno je.

Ovom regulativom propisane su granice maksimalne koncentracije bilo za pojedinačne ili grupe supstanci koje se koriste u mastilima za tetoviranje ili trajnoj šminki, kao što su kancerogeni aromatični amini, metali, policiklični aromatični ugljovodonici, metanol i neke azoboje, ali i isopropanol alkohol koji je čest sastojak mastila za tetovirane.

Sem toga, neophodno je da proizvodi za ovu namenu imaju etiketu na kojoj će biti navedena upotreba, lista sastojaka i informacije o bezbednosti. 

Iako nije reč o potpunoj zabrani tetoviranja u boji, tattoo artisti su se pobunili jer zbog ovog ograničenja moraju da pronađu zamenu za određena mastila. A kako kažu, ona nisu lako dostupna. Isto tako, zbog pandemije, kako kažu, nisu imali dovoljno vremena da se prilagode novim uslovima.

 

Naslovna fotografija: Canva