U elektronskom spisku me ima, ali ne i u „papirnom“. Mogu li da glasam?

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja

Na biračkom mestu ne mogu da nađu moje ime u biračkom spisku. Međutim, uvidom u elektronski izvod jedinstvenog biračkog spiska, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, utvrdila sam da se nalazi i moje ime i biračko mesto na kojem glasam. Da li ipak mogu da glasam? 

Istinomerov pravni tim: Ne. Ako birački odbor ne dozvoljava da glasate – ne možete da glasate, uprkos dokazu da se nalazite u elektronskom izvodu biračkog spiska. U roku od 24 časa možete da uložite prigovor Republičkoj izbornoj komisiji (RIK), a RIK ima 48 sati da vam odgovori na prigovor. Ako vas nema na spisku za lokalne izbore, žalite se gradskoj odnosno opštinskoj komisiji.