U elektronskom spisku me ima, ali ne i u „papirnom“. Mogu li da glasam? NE!

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave naglašavaju - svi koji su proverili i pronašli svoje ime i biračko mesto u elektronskoj bazi moraju biti i na "papirnom" spisku. Međutim, ako nekoga nema u biračkom spisku, glasanje nije moguće.

Ukoliko članovi odbora na biračkom mestu ne mogu da pronađu nečije ime na spisku, iako ga ima u elektronskom izvodu jedinstvenog biračkog spiska, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, glasanje nije moguće.


U
Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, međutim, naglašavaju – svi koji
su proverili i pronašli svoje ime i biračko mesto u elektronskoj bazi
moraju biti i na „papirnom“ spisku. Ukoliko članovi biračkog
odbora takvim osobama kažu da ih nema na spisku, građani bi prvo trebalo
da insistiraju i traže od odbora da ih pronađe, navodeći kao dokaz to
da se nalaze u elektronskom izvodu biračkog spiska.

Ako i tada birački odbor ne uspe da pronađe birača na spisku, građani mogu kontaktirati Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koje će na dan izbora imati uspostavljen call centar, koji će raditi od 7 do 20 časova (isto kao biračka mesta). 


Informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska možete dobiti na telefone:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 3620-145


Ako posle svih provera, birački odbor nekoga ne pronađe na spisku, glasanje nije moguće.