Šta kriju u Pećincima?

Opštinska izborna komisija u Pećincima ne dozvoljava CRTI da posmatra izborni dan na lokalnim izborima 24. decembra
Opštinska izborna komisija (OIK) Pećinci odbila je prijavu CRTE za praćenje rada biračkih odbora i Opštinske izborne komisije na vanrednim lokalnim izborima 24. decembra 2017. godine jer kako navode „CRTA ne ispunjava uslove za posmatranje izbora“. 
CRTA je ovu informaciju dobila usmenim putem od sekretarke OIK Pećinci jer kako nam je obrazložila „nemaju obavezu da nas o tome obaveste pisanim putem“. Na insistiranje predstavnika CRTE da navedu konkretne razloge odbijanja prijave, sekretarka je to odbila, a potom su neidentifikovana lica izbacila predstavnike CRTE iz kancelarija OIK.
CRTA postavlja pitanje OIK Pećinci na osnovu kojih kriterijuma je doneta odluka da CRTA ne ispunjava uslove za posmatranje izbora u Pećincima jer je Republička izborna komisija (RIK) CRTI odobrila prijavu i izdala akreditaciju  za domaćeg posmatrača parlamentranih izbora 2016. godine i predsedničkih izbora 2017.  godine, a GIK Zaječar za lokalne izbore u Zaječaru 2017. godine.
Jedini kriterijum koji je propisan Uputstvom za sprovođenje izbora za odbornike skupštine Pećinci  navodi se u članu 61. da „zainteresovana registrovana udruženja čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti izbora“ treba da dostave „uz prijavu za praćenje rada organa za sprovođenje izbora izvod iz Registra udruženja i spisak lica koja se prijavljuju za posmatrače“.  
CRTA je podnela svu neophodnu i relevatnu dokumentaciju OIK Pećinci za posmatranja lokalnih izbora u roku dok se u CRTA statutu navodi da je jedan od ciljeva „praćenje regularnosti izbora na svim nivoima, praćenje rada i postupanja Republičke izborne komisije, praćenje toka i sprovođenja toka izbora  na republičkom i lokalnom nivou“.
Ovakva odluka OIK Pećinci otvara sumnju da postoje interesi da izborni dan u Pećincima prođe bez nezavisne građanske kontrole.
CRTA će iskoristiti sva pravna sredstva koja joj stoje na raspolaganju.

(Naslovna fotografija: FoNet/TV FoNet)