Crta: Skupština nije uradila dovoljno da spreči funkcionersku kampanju

Poslanici nisu usvojili amandman kojim bi javnim funkcionerima bilo zabranjeno da tokom predizborne kampanje učestvuju u promociji rezultata rada organa javne vlasti, kao što su pokretanja ili završeci infrastrukturnih i sličnih radova, finansiranih državnim novcem.

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Narodna skupština je propustila priliku da doprinese efikasnijem sprečavanju prakse funkcionerske kampanje, saopštava Crta.

Poslanici nisu usvojili Crtin amandman kojim bi javnim funkcionerima bilo zabranjeno da tokom predizborne kampanje učestvuju u promociji rezultata rada organa javne vlasti, kao što su pokretanja ili završeci infrastrukturnih i sličnih radova, finansiranih državnim novcem.

Crta već dugo ukazuje na činjenicu da je nejasno razgraničenje između državnih dužnosti i stranačkih aktivnosti jedan od ključnih problema izbornog procesa u Srbiji. „Već godinama su predizborne kampanje obeležene svečanostima na kojima državni funkcioneri presecaju crvene trake, od puštanja u rad deonica auto-puta do ugradnje novog lifta, čime se birači podstiču da glasaju za političke opcije kojima pripadaju ti funkcioneri“, podseća Crta.

Ipak, u saopštenju se kaže da je pozitivan pomak usvajanje amandmana kojim Agencijia za borbu protiv korupcije obavezuje da u roku od 5 dana donese odluku o potencijalnim slučajevima zloupotrebe javnih resursa i funkcionerske kampanje, a koji je takođe predložila ova organizacija.