Crta: Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pod hitno da razjasni situaciju sa pozivima za glasanje

Povodom javnih objava i poziva građana da na njihove adrese stižu pozivi za glasanje za predstojeće izbore za nepoznate ili preminule osobe, Posmatračka misija Crte zahteva od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da pod hitno razjasni ove slučajeve kako bi se sprečilo dodatno urušavanje poverenja građana u izborni proces.

 

Ćutanje nadležnih institucija u ovakvim situacijama, posebno sedam dana pred izbore, može samo da produbi sumnje u integritet izbornog procesa, posebno imajući u vidu podatak da 20 odsto građana pogrešno veruje da se može glasati samo uz poziv.

Da podsetimo, Posmatračka misija Crte je pre raspisivanja izbora uputila zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da se na sajtu ministarstva, omogući biračima i da izvrše pregled prijavljenih birača na svojim stambenim adresama. Takođe, Crta je predlagala i nezavisnu reviziju biračkog spiska, po međunarodnim standardima, kojom bi se tačno utvrdilo stanje biračkog spiska, što je početni korak ka njegovom definitivnom sređivanju. Dodatno, Crta je predlagala i da se preciznije uredi način dostavljanja poziva za glasanje. Nažalost, ovi predlozi nisu naišli na pozitivan odgovor nadležnih.

I pored svega navedenog, Posmatračka misija Crte smatra da će od izuzetnog značaja biti striktna i dosledna primena procedura na biračkim mestima na dan glasanja 3. aprila (od utvrđivanja identiteta birača, korišćenja UV lampe i spreja..) za šta će biti odgovorni članovi biračkih odbora.

Takođe, podsećamo građane da na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu što pre provere da li su upisani u birački spisak i na kom biračkom mestu glasaju. Ukoliko neki podatak nije tačan, do srede 30. marta u ponoć mogu da pošalju Ministarstvu (poštom, lično ili preko lokalnih samouprava) zahtev za promenu podataka u biračkom spisku, očitanu ličnu kartu ili drugi dokaz kojim se pokazuje tačnost podatka čija se promena traži. Ministarstvo ima rok od 24h da odgovori na ovaj zahtev i da izvrši promenu u Jedinstvenom biračkom spisku.

Građani mogu od Ministarstva unutrašnjih poslova da traže imena osoba koje su prijavljene na njihovoj adresi. Zahtev da se dobije informacija ko je sve prijavljen na adresi potrebno je da podnese lice koje je vlasnik stana, odnosno kuće. Ukoliko se ispostavi da je na adresi građana prijavljen neko za koga oni nisu znali, građani mogu da pokrenu proceduru za pasivizaciju adrese nepoznatog lica.

Naslovna fotografija: Crta