CRTA: Borba za demokratiju je nepristajanje na strah

CRTA je pokrenula medijsku kampanju „Na strani demokratije“ s namerom da ohrabri građane da stanu u odbranu posrnule demokratije. Da budu građani, sa svim pravima, slobodama i odgovornošću koju to podrazumeva.

„Strah je premrežio društvo. Strahujemo za golu egzistenciju, za budućnost dece, opstanak zajednice, mir, bezbednost…Obično, gde ima previše straha, nema dovoljno demokratije“, navodi se u saopštenju.

Iako su Crtina istraživanja i susreti sa građanima po celoj Srbiji pokazala da je većina građana i dalje opredeljena za demokratiju, istovremeno pokazuju i da je sve manje poverenja građana u institucije koje bi trebalo da budu stubovi demokratskog poretka. Raste i broj građana koji, pod zaštitom anonimnosti, kažu da su doživeli neki vid političkog pritiska.

„Vidimo i kroz šta prolaze pojedinci koji se usude da podignu glas i ukažu na moćnike koji se ponašaju kao da su iznad zakona.“

 

 

Ističu da je sve manje medija kojima možemo da verujemo i sve je više straha od provlačenja kroz medijske prljavštine. Dijalog nestaje iz društva, a njegovo mesto zauzima logika po kojoj je neprijatelj svako ko ne misli sve isto kao „mi“ – i to na svim stranama sužene političke scene. U takvim okolnostima, ljudi se povlače u samoizolaciju i apatiju.

„Mi ne pozivamo građane da glasaju za ovoga ili onoga. Ne pozivamo ih ni na bojkot. Upućujemo im mnogo teži poziv – da odlučuju samo po sopstvenoj savesti i da ne odustaju od nenasilne borbe za društvo kojim će vladati zakoni i u kojem će građani slobodno odlučivati o tome ko će im i koliko dugo služiti kao vlast. Da nam se pridruže u nepristajanju na strah, ma koliko da su naši strahovi opravdani.“

Svesni smo da se obraćamo i mnogima koji su već prešli ogromnu kilometražu u borbi za demokratiju. Mnogima koji su s razlogom razočarani. Imamo pravo na razočaranje. Ali, imamo i dužnost da sledimo razum. A razum nalaže da ne odustajemo od onoga što nam je u zajedničkom interesu, zaključuju.