Poverenik: Pokažite studiju „Kanala Morava“

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić zahteva od Ministarstva za prirodne resurse, rudarstvo i prostorno planiranje da omogući uvid javnosti u Studiju opravdanosti izgradnje plovnog puta „Kanal Morava“.

Roduljub Šabić

U rešenju objavljenom na sajtu Poverenika navodi se da su uvid u studiju izvodljivosti tražili i novinari, i pojedine nevladine organizacije, ali da im Ministarstvo to nije omogućilo uz različita obrazloženja koja je poverenik ocenio kao neosnovana. Zato je izdato rešenje Ministarstvu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema rešenja, primerak studije izvodljivosti uruči novinaru Istinomera Predragu Popoviću.

Ministarstvo je odbijanje da to učini pravdalo time da je studija izvodljivosti poslovna tajna, ali i time da Vlada Srbije još nije raspravljala o toj studiji. Sada je Ministarstvo dužno da o izvršenju rešenja obavesti poverenika. Protiv rešenja Poverenika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

„Kanal Morava“ najavljivao je ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević, a studiju izvodljivosti izradila je kineska kompanija „China Gezhouba group corporation“.

Milan Bacevic

Razmatrajući te žalbe Poverenik je stao na stanovište da su žalbe osnovane, da je nesporno pravo javnosti na tražene informacije kako s aspekta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tako i dodatno sa aspekta Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija). Poverenik je konstatovao da činjenice i razlozi na koje se Ministarstvo pozivalo ne predstavljaju zakonom predviđene razloge zbog kojih bi pristup traženim informacijama mogao opravdano biti isključen.

Kompletan tekst odluke i obrazloženja možete da pročitate OVDE.