Posmatrači: GIK da omogući javnost svog rada

Iako je Gradska izborna komisija još 17. januara konstatovala da su organizacije CRTA i CeSID ispunile uslove za domaće posmatrače, ni CRTA ni CeSID do današnjeg dana nisu dobili ovlašćenja za praćenje rada izborne komisije.
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) saopštili su da pozivaju Gradsku izbornu komisiju „da poštuje Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda i da u najkraćem roku omogući domaćim posmatračima prisustvo sednicama ovog organa zbog praćenje njegovog rada“.
Kako se navodi u saopštenju, GIK je od 14. januara do danas održala 16 sednica, a iako je Komisija još 17. januara konstatovala da su organizacije CRTA i CeSID ispunile uslove za domaće posmatrače, ni CRTA ni CeSID do današnjeg dana nisu dobili ovlašćenja za praćenje rada izborne komisije.
Takođe, ni posle više nedelja, GIK nije uvrstio na dnevni red prijave YUCOM-a i Građana na straži, kojima su ove organizacije tražile da im se omogući posmatranje rada izbornih organa, piše u saopštenju.
CRTA, CeSID i YUCOM podsećaju da su posmatranje rada izborne komisije tokom sprovođenja izbora i biračkih odbora tokom izbornog dana od strane nezavisnih građanskih posmatračkih misija demokratska tekovina, kao i da su države članice OEBS-a prihvatile obavezu da nezavisnim posmatračkim misijama omoguće nesmetan rad. 
„Obezbeđivanje uslova za nestranačko posmatranje izbora predstavlja obavezu koju je Srbija preuzela kao članica OEBS-a i potpisnica Kopenhaškog dokumenta“, navodi se u saopštenju i dodaje da se onemogućavanjem domaćih posmatrača da prate rad izborne administracije ozbiljno narušava transparentnost izbornog procesa. 
„Prisustvo i nesmetan rad zainteresovanih domaćih i međunarodnih nezavisnih posmatrača jedna je od važnih odlika slobodnih i demokratskih izbora i primer je dobre prakse u svim demokratski razvijenim zemljama sveta“, piše u saopštenju, a „međunarodni standardi za nepartijsko posmatranje izbornog procesa od strane civilnog društva podrazumevaju posmatranje celokupnog izbornog procesa što uključuje period i procese pre izbornog dana, tokom izbornog dana i nakon izbornog dana, a s tim u vezi i rada izborne administracije – u ovom slucaju GIK-a“.