Poslanik SNS: „Može li žrtva da provocira nasilje?“

„Neprihvatljivo je da veliki broj žena trpi nasilje, kao i da veliki broj dece koji to posmatra ili su žrtve nasilja prolazi kroz pakao u životu. Prvi korak je da priznamo da nasilje postoji”, rekao je juče predsedavajući Skupštine Nebojša Stefanović u debati o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (takozvana Istanbulska konvencija). Debata je o ovoj temi prethodno vođena 17. oktobra.

Izjava Ninislava Girića

Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović poručio je da je neprihvatljivo nasilje prema ženama u porodici i poručio da Srbija hoće da bude zemlja u kojoj se nasilje neće tolerisati. On je kazao da očekuje od svih kolega da govore o tom problemu, pre svega od muškaraca – da se suoče s problemom i da se pošalje signal da se ne možemo pomiriti s tim da neko maltretira žene.

Jučerašnju diskusiju, uz navođenje podataka o ovom ozbiljnom društvenom problemu, obeležile su i reakcije na izlaganje Ninoslava Girića, poslanika Srpske napredne stranke iz Leskovca, inače lekara specijaliste, izrečene 17. oktobra pred prekid sednice.

Izjava Ninoslava GirićaOn je tada rekao da “Konvencija samo u jednom članu dosta stidljivo navodi da žrtve nasilja mogu biti i muškarci, što malo marginalizuje sve učestalije prisustvo problema sa muškim polom, muškarcima, kao žrtvama nasilja u porodici.” On je dalje istakao da “nisu dovoljno transparentno date mogućnosti, za detaljno viktimološko preispitivanje žrtava nasilja, odnosno u kojoj meri i koliko sama žrtva nizom postupaka i aktivnosti provocira nasilje, kakva je tu njena odgovornost, a posebno u bračnim zajednicama gde su mogućnosti raznih socijalnih, psiholoških i seksualnih manipulacija žena nad muškarcima jako prisutne i neretko zloupotrebljene, mnogo pre nego što je nastala konačna posledica ovakve provokacije, odnosno fizičko nasilje u porodici.” (Otvoreni parlament)

Tamara Tripić iz Demokratske stranke rekla je da će Demokratska stranka “uvek biti saveznik za suštinsku borbu protiv nasilja” SNS-u, ali da bi fotografije žena žrtava nasilja, koje je pokazala poslanica te partije Jelena Mijatović, trebalo najpre dati na uvid poslaniku Giriću i da bi trebalo da “njemu postavite pitanje da li su te žene na neki način izazvale nasilnika da izvrši tu vrstu nasilja.”

Janko Veselinović, takođe poslanik DS rekao je, obraćajući se predsedavajućem Stefanoviću: “Jedino ne znam, gospodine Stefanoviću, šta je pravi stav SNS? Ono što ste vi danas rekli, što apsolutno podržavamo i ja i DS ili ono što je rekao gospodin Girić u 17.43 časova, u četvrtak, pre nego što je predsedavajući prekinuo sednicu o vrlo važnoj temi, da biste vi stigli na vrlo važnu proslavu BIA, da li je tako?” (Otvoreni parlament)

Marija Obradović iz SNS tvrdila je da je izlaganje Ninoslava Girića “izvučeno iz konteksta.”