Poslanici opozicije protiv ministra prosvete

Krađa testova za malu maturu i poništavanje ispita obeležili su proteklu nedelju i u Skupštini Srbije. Tako je poslanica LSV-a Olena Papuga uputila pitanje ministru prosvete „šta misli o skandalima koji su se desili povodom polaganja male mature“ i podsetila ga da se to dešava „već po ko zna koji put“. Tom prilikom mu je zamerila i što su deca nacionalnih manjina, u testovima iz matematike, imali potpuno drugačije zadatke od dece koja su polagali testove na srpskom jeziku.

 

Skupstina Srbije

  

Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović tražio je od ministra Žarka Obradovića da odgovori „jesu li testovi iz srpskog jezika koji su se pojavili na internetu i koji su dostavljeni Ministarstvu autentični ili nisu?“

„Ako jesu autentični, potvrđuje se naš zahtev, koji ovaj put ponavljam, da ministar Obradović hitno podnese ostavku. Roditelji, đaci, profesori imaju pravo da znaju dokle će ovo poniženje da traje, imaju pravo da znaju šta ste, gospodo, utvrdili. Imaju pravo da znaju da ministar Obradović mora da zna da postoji razlika između krivice i odgovornosti.“
Otvoreni parlament, 20. 6. 2013. godine

Borko Stefanovic
Pominjanje Obradovićevog imena nastavljeno je i kroz dalju raspravu jer se na dnevnom redu našao predlog Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Tako su poslanici DS-a zamerili što u članu 63. (odnosi se na pomoć učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom) stoji da „liste lica i škola iz stava 5. ovog člana utvrđuje ministar, bliže uslove za utvrđivanje lista iz stava 6. ovog člana takođe propisuje ministar“, smatrajući da ministar ne treba da preuzima nova ovlašćenja i da treba isključiti svaki voluntarizam iz sistema. Poslanici vladajućih partija branili su taj član tvrdeći da to neće raditi ministar lično, već da će imenovati stručna lica iz Ministarstva.

Dosta polemike bilo je i oko člana zakona koji propisuje da učenik koji je nastanjen na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole, ima pravo na besplatni prevoz. Opozicija je zahtevala da se ta udaljenost u predlogu prepolovi, kao i da država pomogne lokalnim samoupravama u organizovanju prevoza za đake. Ministar je odgovorio da resor finansija trenutno nema sredstava da podrži taj predlog, da je to „razočaravaće za sve nas, ali je i stvarnost“.

Posebno jedinstvo opozicione partije pokazale su oko amandmana koje su predložili poslanici DSS-a, a koji se tiču prava prosvetnih radnika na štrajk. Vlada i resorni odbori nisu prihvatili predloge skupštinske manjine, dok su poslanici predlagača tvrdili da je to adekvatno rešeno Zakonom o štrajku.