Poslanice aktivnije, ali ne i ravnopravne

Poslanice češće podnose amandmane na zakonske predloge i više učestvuju u diskusijama o zakonima nego poslanici. Ipak, žene teže ulaze u poslaničke krugove, čemu obično prethodi otežan uspon kroz stranačke strukture, potreba da se više dokazuju, ulažu više napora i teže zadobijaju poverenje kolega. Ovo je pokazalo istraživanje “Žene u Parlamentu – samo kvota ili stvarni uticaj?”, inicijative Otvoreni parlament, predstavljeno danas u Beogradu.

IMG_0054U istraživanju se navodi da je poslednji skupštinski saziv imao 30 odsto žena, jer je po prvi put realizovana kvota propisana zakonom. Međutim, žene su manje zastupljene na pojedinim položajima poput šefova poslaničkih grupa, predsednika odbora, među članovima međunarodnih delegacija. Takođe, na položaju predsednika, potpredsednika i članova predsedništva stranke nalazi se 46 odsto poslanika, dok je u slučaju poslanica taj procenat dvostruko manji i iznosi 21 procenat.

„Kvote su prelazno rešenje – one ne mogu ukinuti predrasude, ali mogu zabraniti ponašanje zasnovano na njima“, rekla je Gordana Čomić, dosadašnja potpredsednica Skupštine, članica Ženske parlamentarne mreže.

Rodna nejednakost ispoljava se i u tematskoj usmerenosti. Žene su više zastupljene u odborima za ljudska prava, socijalnu zaštitu, kulturu, a istovremeno gotovo su potpuno isključene iz pitanja bezbednosti (u odboru za odbranu i unutrašnje poslove nema poslanica), finansija, ekonomije i infrastrukture. Diskriminacija i nekorektni tretman u formalnim i neformalnim komunikacijama i dalje su povremeno prisutni jer je 22 odsto poslanica potvrdilo da su doživele da kolege iznose komentare, šale ili ponude na njihov račun zasnovane na činjenici da su žene.

„Na žalost, jezik nasilja još uvek zabavlja neke ljude“, kaže Gordana Čomić.

Koordinatorka inicijative „Otvoreni parlament“ Dubravka Grčić istakla je da povećanje udela žena mnoge poslanice i poslanici ocenjuju vrlo pozitivno, ukazujući na neke nove kvalitete koje je Parlament dobio ovim povećanjem.

„Efikasniji rad, odgovornije i umerenije komuniciranje, posvećivanje više pažnje pojedinim socijalnim pitanjima i sl. Međutim, obuke o rodnoj ravnopravnosti ili informisanje nisu prisutni u redovnom radu Parlamenta što usporava procese otklanjanja postojećih oblika nejednakosti“, izjavila je Dubravka Grčić.

I poslanice i poslanici se slažu da je potrebno dalje povećanje udela žena u Skupštini Srbije, kao i da je princip kvota potrebno proširiti i na izvršnu vlast.